Úvod Aktuality

PILOTNÍ PROJEKT DETEKCE ÚNIKŮ VODY POMOCÍ SATELITNÍ TECHNOLOGIE

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ VZRŮSTÁ, UKÁZAL PODZIMNÍ PRŮZKUM

17. prosinec 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. spustila v listopadu 2020 I. etapu unikátního projektu nejen v rámci České republiky, který se zaměřuje na detekci skrytých úniků pitné vody pomocí satelitní technologie. Cílem projektu je využít další ve světě nejmodernější dostupné technologie ke snížení ztrát vody ve vodovodní síti.

Technologie izraelské společnosti UTILIS Corp., původně vyvinutá k vyhledávání vody na planetách Marsu a Venuši, je nyní využívána k vyhledání skrytých úniků vody pomocí družice japonské vesmírné agentury JAXA, která se nachází na oběžné dráze země ve vzdálenosti 650 km. Družice je vybavena radarovou technologií na principu SAR (Synthetic Aperture Radar) v pásmu L-band. Senzor na družici zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokážou rozlišit typ vody pod zemským povrchem, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy detekují úniky vody až do hloubky tří metrů podle typu povrchu.

Při průletu družice nad územím Zlínského kraje dne 22.11.2020 proběhlo snímkování zájmové oblasti v rozsahu 50x70 km, která zahrnuje cca 1000 km vodovodní sítě profilu DN 80 a vyšší, kterou společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. (MOVO) provozuje a zajišťuje zásobování pitnou vodu pro cca 170 000 obyvatel. Satelitní snímek pokryl celé území od Tlumačova až po Brumov-Bylnici.

V následujících týdnech proběhlo vyhodnocení naměřených hodnot odrazivosti a jejich zpracování do podoby mapového pokladu. Vizualizace zjištěných míst úniku byla graficky spojena s topologickými daty o vodovodní síti uloženými v geografickém informačním systému. Výsledkem datové analýzy bylo vytipování cca 200 lokalit s podezřením na skrytý únik vody.

V současné době probíhá podrobné prohledávání potenciálních oblastí úniku pomocí přístrojové techniky na akustické bázi. Voda unikající z potrubí vydává nezaměnitelný zvuk, který je možno pomocí speciální techniky zaznamenat, vyhodnotit a přesně určit místo úniku.

S pomocí nové technologie vyhledávání lokalit je možno pátrací týmy vysílat cíleně, což vede k vyšší pracovní efektivitě a k významné časové úspoře. Opravy zjištěných poruch jsou následně obratem provedeny pomocí výkopové techniky.

Průběžný monitoring vodovodní sítě doplněný o satelitní snímkování v budoucnu zajistí lepší kontrolu nad ztrátami vody ve vodovodní síti a přinese úspory a vyšší efektivitu při provozování vodovodní sítě.

MOVO bude v příštím roce pokračovat II. etapou projektu a v druhém pololetí proběhne další kolo snímkování, které naváže na I. etapu a vyhodnotí aktuální stav skrytých úniků na vodovodní síti. Výsledky obou etap budou vzájemně srovnány a zjištěné skutečnosti budou využity při dalším postup při využívání detekce úniků vody pomocí satelitní technologie.

 

Ing. Pavel Valkovič, Ph.D.,
vedoucí oddělení Dispečink Zlín, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

 

1. Satelit na oběžné dráze s osazeným radarem

ST - Satelit

2. Snímek zájmové oblasti

ST - Snimek zajmove oblasti

3. Vizualizace potenciálních míst skrytých úniků

ST - Vizualizace potencionalnich mist skrytych uniku

4. Detail vytipovaného místa skrytého úniku

ST - Detail vytipovaneho mista skryteho uniku

5. Vyznačené místo po přesném dohledání poslechem provedené pátrací skupinou

ST - Oznacene misto po presnem dohledani

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.