Úvod Aktuality Podzimní deratizace na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku

Podzimní deratizace na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku

Podzimní deratizace na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku

7. říjen 2015

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajistila ve všech regionech svého působení podzimní etapu deratizace.

V Olomouci a Uničově bude probíhat dle platného harmonogramu od 26. října do 5. listopadu 2015, kde bude ošetřeno cca 7000 kanalizačních šachet a spotřebuje se 600 kg nástrah. Práce bude zabezpečovat 7 pracovních skupin.

Na Zlínsku podzimní deratizace probíhá od 7. 9. 2015 do 23. 10. 2015 v krajském městě Zlín, na území měst Otrokovice, Napajedla, Vizovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Slavičín, Brumov-Bylnice a dalších menších obcí. Celkově se jedná o preventivní ošetření kanalizačních sítí v délce téměř 693 km. Spotřebuje se téměř 0,8 tuny nástrah a bude vynaloženo cca 260 tisíc korun. Konkrétně ve Zlíně deratizace kanalizačních sítí proběhla v termínu 7. 9. 2015 - 29. 9. 2015. Dle informací dodavatele bude na deratizační práce nasazeno celkem 9 pracovních skupin. Mimo kanalizační stoky proběhne rovněž deratizace důležitých objektů stokové sítě (čistíren odpadních vod a kanalizačních čerpacích stanic. Na deratizaci stok bude navazovat deratizace povrchová. Jedná se např. o deratizování tepelných kanálů pod městem, kotelen a výměníkových stanic, sklepních prostor činžovních domů a deratizace areálů a objektů rozhodujících podniků na území města Zlína.

Na Prostějovsku bude deratizace stokové sítě probíhat v termínu od 13. - 22. října 2015, bude zahrnovat 2600 šachet a 170km veřejné kanalizace. Práce bude zabezpečovat 6 pracovních skupin.

Rozsahem prací je podzimní etapa méně náročná než jarní, jejím hlavním cílem je především ověření účinnosti jarní deratizace.

Plošná deratizace se provádí pulzační metodou pomocí kombinované nástrahy. To je směs granulí a zrna v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena tak, aby byla odolná proti vlhkosti. Harmonogram i výsledky prací jsou konzultovány a zasílány Krajské hygienické stanici v Olomouci, se kterou prováděcí firma úzce spolupracuje. Zvláště ve velkých městech se musí provádět deratizace pravidelně, jeden pár potkanů, může mít teoreticky až 800 potomků za rok. Při pravidelné deratizaci tak dochází ke korigování početního stavu potkanů na přiměřené úrovni.

Likvidace potkanů má dva důvody: zdravotně-hygienický, protože potkani přenášejí množství nemocí a ekonomický, kdy potkani způsobují svou činností velké škody. Kanalizační síť je domovem velkého množství potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také tím, co vše doma spláchneme nebo na ulici naházíme do kanálů, přispíváme k životu těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se provádí na jaře a na podzim, místa s výskytem potkanů se kontrolují častěji. Někdy je nutné provést v průběhu roku i doplňkové lokální ošetření ložisek se zvýšeným výskytem hlodavců. Pokud se takové ložisko někde vyskytne, mohou je občané nahlásit u nás.

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.