Úvod Aktuality Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

12. květen 2014

Společnost Moravská vodárenská, a.s. (dále jen MOVO), která je provozovatelem vodovodů v oblastech Olomoucka, Prostějovska a Zlínska, dodává odběratelům pitnou vodu, která svými parametry splňuje veškeré zákonné požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR (zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, prováděcí vyhláška k tomuto zákonu vyhláška č. 252/2004 Sb.)

Kvalita dodávané vody se kontroluje nejen na úpravnách a vodojemech, ale také v průběhu celé dopravy pitné vody, tedy i na kohoutku u spotřebitelů. Je zřejmé, že v naprosté většině případů voda z kohoutku žádnou další úpravu nevyžaduje. Pokud pijete vodu z veřejného vodovodu, není důvod pořizovat si speciální filtr. Společnost Moravská vodárenská, a.s. proto varuje své zákazníky před podomními prodejci „zaručených“ přístrojů na úpravu pitné vody, jejichž cílem je především vylákat patřičný obnos peněz.

Přístroje na domácí úpravu pitné vody by měli lidé využívat pouze tam, kde spotřebitel potřebuje dosáhnout z určitého důvodu vyšší či odlišné kvality vody z vodovodu nebo tam, kde z kohoutku teče pouze voda užitková. Ve všech těchto případech by však mělo být zařízení osazováno cíleně na základě konkrétního požadavku či pro zlepšení konkrétního parametru (či parametrů) dodávané vody. Návrh zařízení by měl vždy vycházek z konkrétního rozboru vody zajištěného akreditovanou laboratoří. V žádném případě nelze posoudit kvalitu vody pouze z jakýchkoliv  měření prováděných pouze na místě u zákazníka. Je proto lépe se poradit s odborníkem a pořízení domácí úpravy vody si v klidu rozmyslet. Při zvažování potřeby osazení domovního filtru se mohou lidé se žádostí o radu či informaci bez obav obrátit na svého dodavatele vody či na hygienickou stanici.

Při kontrole kvality pitné vody v domácnostech se musí každý zaměstnanec MOVO prokázat platným průkazem, kde je uvedeno jeho jméno, funkce a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 840 668 668 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka nebo se může obrátit na příslušný obecní úřad nebo či rovnou přivolat policii. Zaměstnanci MOVO, provádějící odběry vzorků, v žádném případě nenabízí řešení na zlepšení kvality vody a ani nepřesvědčují odběratele vody k nákupu jakéhokoliv zařízení na úpravu vody. Lidé by měli být nanejvýš opatrní a měli by si dávat dobrý pozor na to, koho si pustí do bytu či do domu.
  
  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
  840 668 668
  
www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player