Úvod Aktuality Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

6. říjen 2020

Společnost Moravská vodárenská, a.s. (dále jen MOVO), která je provozovatelem vodovodů v oblastech Olomoucka, Prostějovska a Zlínska, dodává odběratelům pitnou vodu, která svými parametry splňuje veškeré zákonné požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR (zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, prováděcí vyhláška k tomuto zákonu vyhláška č. 252/2004 Sb.)

Kvalita dodávané vody se pravidelně kontroluje nejen na úpravnách a vodojemech, ale také v průběhu celé dopravy pitné vody, tedy i na kohoutku u spotřebitelů. Je zřejmé, že v naprosté většině případů voda z kohoutku žádnou další úpravu nevyžaduje. Pokud pijete vodu z veřejného vodovodu, není důvod pořizovat si speciální filtr. Společnost Moravská vodárenská, a.s. proto varuje své zákazníky před podomními prodejci „zaručených“ přístrojů na úpravu pitné vody, jejichž cílem je především vylákat patřičný obnos peněz.

Přístroje na domácí úpravu pitné vody by měli lidé využívat pouze tam, kde spotřebitel potřebuje dosáhnout z určitého důvodu vyšší či odlišné kvality vody z vodovodu nebo tam, kde z kohoutku teče pouze voda užitková. Ve všech těchto případech by však mělo být zařízení osazováno cíleně na základě konkrétního požadavku či pro zlepšení konkrétního parametru (či parametrů) dodávané vody. Návrh zařízení by měl vždy vycházet z konkrétního rozboru vody zajištěného akreditovanou laboratoří.

V žádném případě nelze posoudit kvalitu vody pouze z jakýchkoliv  měření prováděných pouze na místě u zákazníka. Je proto lépe se poradit s odborníkem a pořízení domácí úpravy vody si v klidu rozmyslet. Při zvažování potřeby osazení domovního filtru se mohou lidé se žádostí o radu či informaci bez obav obrátit na svého dodavatele vody či na hygienickou stanici.

Při kontrole kvality pitné vody v domácnostech se musí každý zaměstnanec MOVO prokázat platným průkazem, kde je uvedeno jeho jméno, funkce a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 840 668 668 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka nebo se může obrátit na příslušný obecní úřad nebo či rovnou přivolat policii. Zaměstnanci MOVO, provádějící odběry vzorků, v žádném případě nenabízí řešení na zlepšení kvality vody a ani nepřesvědčují odběratele vody k nákupu jakéhokoliv zařízení na úpravu vody. Lidé by měli být nanejvýš opatrní a měli by si dávat dobrý pozor na to, koho si pustí do bytu či do domu.

Pokud k pití využíváte vodu ze studny, společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. doporučuje provádět rozbory vzorků vody ze soukromých studní alespoň v základních ukazatelích kvality vody minimálně jednou do roka a nabízí majitelům soukromých studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, za smluvní cenu 799 Kč (s DPH). Nabídka zvýhodněných rozborů platí po celý rok 2020.

Pro posouzení kvality vody ve studni jsou nezbytné kromě základních chemických analýz i mikrobiologické parametry, které ukazují na mikrobiální až fekální kontaminaci vody ve studni nebo zdroje vody.

 

Za minulý rok provedla laboratoř rozbory vody z 1071 domovních studní, přičemž 81 % z celkového počtu nevyhovovalo požadavkům Vyhlášky MZdr. č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji byly překročeny limity mikrobiologických ukazatelů, z chemických ukazatelů pak nebyly dodrženy limity pro mangan, dusičnany a železo.

Vedle rozborů vody ze studní, nabízí laboratoř rozbory vzorků vody z domovních čistíren odpadních vod, bazénů či zahradních jezírek. 

Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz.

Kontakty na pracoviště:

Laboratoř Olomouc, ČOV Olomouc, Dolní Novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 417 369 

Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441

Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka 99, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel. 577 901 654 

                       

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.