Úvod Aktuality Průzkum spokojenosti zákazníků 2019

Průzkum spokojenosti zákazníků 2019

Průzkum spokojenosti zákazníků 2019

13. listopad 2019

Rovněž v letošním roce, v termínu od 3. září do 1. října 2019 se uskutečnil každoroční průzkum spokojenosti, jehož výsledky odrážejí spokojenost našich smluvních zákazníků.

Průzkum pro nás připravuje a realizuje nezávislá externí agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Probíhá formou telefonického dotazování na vzorku 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Výsledky letošního průzkumu ukázaly, že se službami společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je spokojeno celkem 95% dotázaných, stejně jako v loňském roce. Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má kvalita dodávané pitné vody, kterou opět ocenilo 95% z nich a dále 77% zákazníků společnosti uvedlo, že pije vodu z kohoutku. Vysoká 98% je rovněž spokojenost s  celkovou profesionalitou pracovníků dodavatele. Další dotazy průzkumu byly směřovány ke kvalitě a dostupnosti poskytovaných informací. Vysokou spokojenost s dostatkem informací uvedlo 94% dotázaných a s jejich kvalitou 93% respondentů. Webové stránky dodavatele navštívilo 18% dotázaných, což je mírný pokles oproti roku 2018 a spokojeno s jejich přehledností bylo 98% z nich.  Zákaznické centrum, podobně jako v loňském roce, navštívili výrazně častěji zástupci bytových družstev, kteří projevili i větší spokojenost s vyřízením svých požadavků. Službu SMS Info zná a využívá 41% dotázaných, ve srovnání s rokem 2018 je to mírný nárůst, spokojenost se službou sms info je vysoká - 96%. Na Zákaznické centrum přišlo osobně řešit svůj požadavek 7% zákazníků a 96% z nich bylo spokojeno. Telefonickou zákaznickou linku společnosti, která v oblíbenosti využívání stále vede, využilo 8% dotazovaných a 95% z nich bylo spokojeno s jeho vyřízením.

Každoroční průzkum spokojenosti zákazníků je pro nás velmi důležitý. Získané výsledky se stávají cenným materiálem, který naší společnosti slouží ke zjištění, zda jsou naši zákazníci s našimi službami spokojeni, co bychom měli zlepšit, kudy se nadále ubírat při dalším směřování naší zákaznické komunikace a jak dále procovat na celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

Výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků 2019

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.