Úvod Aktuality Rozbory vody ze studní

Rozbory vody ze studní

Rozbory vody ze studní

1. duben 2014

Nabízíme rozbory vody ze studní za zvýhodněnou cenu

Nabídka zvýhodněných rozborů platí do konce září 2014.


Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 750 Kč (s DPH).

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V roce 2013 provedla MOVO 450 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 80 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu, železa a amonných iontů.
V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni vyhovující. Na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění.
Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz

Kontakt na pracoviště:
Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 417 369

Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441

Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.