Úvod Aktuality Studny - odběry vod a na co si dát pozor

Studny - odběry vod a na co si dát pozor

Studny - odběry vod a na co si dát pozor

22. červen 2009

Odběr povrchových a podzemních vod, problematika studní
- odběr podzemních vod nepodnikajícími osobami - odběr podzemních vod nepodnikajícími osobami- na co si dát pozor

Odběr povrchových a podzemních vod, problematika studní


Odběr podzemních vod nepodnikajícími osobami


a) Studny vybudované před 1. lednem 1955
Na tyto studny se hledí jako na stavby povolené. Pokud odběr podzemní vody slouží podle prohlášení odběratele k zásobování pitnou vodou vlastní domácnosti - vaření, splachování WC, zalévání zahrady, napájení zvířat apod., považuje se odběr povolený i po 1. lednu 2008. O žádné povolení není potřeba žádat. Není rozhodující zda se jedná o studnu v místě trvalého bydliště nebo jinde, například u rekreační chaty či chalupy. Potřebné doklady: stáří studny - stavební dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Pokud majitel stavební dokumentaci nemá, postačí čestné prohlášení nebo svědecká výpověď.

b) Studny vybudované od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001 - studny stavebně povolené s povoleným odběrem vod
U těchto studní se nemusí žádat o povolení, pokud jejich majitel zásobuje pitnou vodou vlastní domácnost. V platném povolení musí být vyjádření, že odběr podzemní vody bude sloužit nebo slouží pro zásobování domácnosti pitnou vodou. Ani v tomto případě nerozhoduje, zda je studna v trvalém bydlišti majitele či u objektu sloužící majiteli k rekreaci. Platnost povolení 1. lednem 2008 nezaniká.

c) Studny vybudované od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001 - studny stavebně povolené bez povolení k odběru vod
V tomto případě se jedná o nepovolený odběr podzemní vody. Podzemní vodu ze studny vybudované po 1. lednu 1955 může majitel pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu - orgán vodohospodářský dnes vodoprávní úřad.

d) Studny vybudované od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001 - studny nepovolené stavebně i vodoprávně
Ke stavbě studny je nutné vypracovat technickou dokumentaci skutečného provedení stavby studny autorizovanou osobou. Bližší podmínky stanoví stavební zákon. zároveň je třeba požádat o povolení odběru vody příslušný vodoprávní úřad.


Odběr povrchových vod nepodnikajícími osobami


Fyzická, soukromá osoba odebírá povrchovou vodu z rybníků, potoků, pískoven k zalévání zahrad. Pokud nepoužívá k tomuto odběru zvláštní technické zařízení jako je čerpadlo, ale nabírá vodu do konví, nepotřebuje žádné povolení. Fyzická, soukromá osoba odebírá povrchovou vodu z rybníků, potoků, pískoven k zalévání zahrad. Pokud nepoužívá k tomuto odběru zvláštní technické zařízení jako je čerpadlo, ale nabírá vodu do konví, nepotřebuje žádné povolení.  V případě, že vodu odebírá s použitím čerpadla či trkačem pak musí požádat o povolení příslušný vodoprávní úřad. Množství odebrané vody nerozhoduje. K žádosti o toto povolení je třeba doložit vyjádření správce toku.


Odběr podzemních a povrchových vod podnikajícími osobami


Platnost všech povolení, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, v tomto případě zaniká, a to nejpozději k 1. lednu 2008.
Podnikatelé, sdružení, fyzické i právnické osoby musejí požádat buď o nové povolení k nakládání s vodami (odběrů vod), nebo nejpozději do 30. června 2007 požádat o prodloužení původního povolení. Prodloužit platnost lze pouze v případech, kdy se nezměnily podmínky odběru. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.


Na co si dát pozor:


- kdy byla studna vybudována
- nemáte-li u studen vybudovaných po 1. ledna 1955 stavební povolení, získejte povolení dodatečně včetně kolaudace, jinak se vystavujete nebezpečí, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění takové studny
- zkontrolujte si, zda u studny vybudované po 1. lednu 1955 máte povolen i odběr vody
- poplatky za odběr podzemních vod jsou zavedeny pouze u odběrů nad limit, to je odběr z jednoho vodního zdroje větší než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo větší než 500 m3 za kalendářní měsíc
- správní řízení o povolení odběru nepodléhají žádnému poplatku
- v případě, že studna není užívána, není potřeba žádného povolení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player