Úvod Aktuality

V části města Olomouce, Horní lán bude dnem 13. 6. 2022 trvale snížen tlak pitné vody

V části města Olomouce, Horní lán bude dnem 13. 6. 2022 trvale snížen tlak pitné vody

26. květen 2022

V Olomouci, v lokalitě Horní lán ohraničené ulicemi Horní lán, I.P.Pavlova, Brněnská, jsou tlakové poměry ve vodovodní síti na horní hranici zákonem povoleného rozpětí.

Pohybují se v rozmezí 0,55-0,65MPa. Zákon o vodovodech a kanalizacích povoluje maximální přetlak 0,7MPa. 

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce doporučila zřízení nového tlakového pásma, ve kterém by tlakové poměry byly pro odběratele příznivější. Plánovaná úprava tlaků povede k nižším ztrátám vody ve vodovodní síti, ke snížení spotřeby vody u koncových odběratelů a menšímu namáhaní domácích spotřebičů (baterie, pojistné ventily).

V předchozích letech byla vybudována potřebná vodovodní infrastruktura (měrná šachta, propojení řadů, podrobný monitoring stávající vodovodní sítě).

K dnešnímu dni byly realizovány všechny nezbytné kroky umožňující trvalou změnu tlakových poměrů.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje odběratele v dané lokalitě, že dnem 13.6.2022 dojde na vašem odběrném místě ke snížení tlaku pitné vody o hodnotu 0,15 MPa (1,5 atmosféry, 15 m vodního sloupce). Tato změna bude trvalá.

Horní lán: lichá čísla 1 – 61, sudá čísla 2-14
Čajkovského: 18, 18a, 18b, 20, 21
Brněnská 90
+ OM 408012135 (parcela 913/43), 408005898,
OBI

V následujících několika dnech po přepojení může docházet ke kolísání tlaků a k zákalům vody. 
V případě obtíží prosíme odběratele, aby neváhali kontaktovat dispečink na čísle 585 246 263.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.