Úvod Aktuality V části obce Zlín - střed, Podhoří a Letná bude dne 12. 8. 2021 přerušena dodávka vody

V části obce Zlín - střed, Podhoří a Letná bude dne 12. 8. 2021 přerušena dodávka vody

Otevření Zákaznických center MOVO

24. květen 2021

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín, střed města, Podhoří, Letná, ve čtvrtek 12. 8. 2021, od 8:00 do 17:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu plánovaných prací na vodovodní síti (výměna šoupáků) a bude se týkat odběratelů na ulicích:

  1. Alše - kromě č.p. 465, 449, 580, 477, 610, 436, 573, 475, 446, 543, 364, 594, 587, 281, 519, 585, 377

Buková

  1. Světlé – č.p.452, 510, 527, 542, 605,

Bří.Sousedíků

Jiráskova – č.p.478, 614, 609, 313, 248, 271, 568, 492, 262, 398, 242, 408, 412, 273, 277, 592, 356, 276, 213, 229, 218, 233, 315, 503, 241, 274, 428, 429, 522, 566, 230, 275, 283, 284, 285, 535

Svatopluka Čecha – č.p.589, 278, 647, 266, 346, 286, 246, 529, 352, 220, 254, 226, 225, 208, 252, 210, 211, 212, 420, 320, 227, 359, 299, 360, 321, 361, 251

Nerudova – čp.219, 595

              Pod Rozhlednou

  1.   Randýskové – č.p.2438, 2429, 4051, 2573, 2922, 2432, 2372

  U zimního stadionu

  Sídliště Podhoří - panelové domy - pouze horní tlakové pásmo: 

- K. Světlé – č.p.488

- Svat. Čecha – č.p.513, 514, 490

- B. Němcové – č.p.488

- L. Váchy – č.p.517, 515

              Mostní – 945 (4x), 636, 947 (4x), 949 (4x), 1622, 5552, 954 (3x), autoservis Karmel, 138, 953 (3x),

                           957-981 (čtvrtdomky nebo půldomky)

              Na Vyhlídce

  Vysoká

  Březnická

  Nad Ovčírnou I, II, III, IV, V

              Nám. TGM - kromě č.p.3669, 5555 (UTB), 5556 (KUC)

              Růmy

  Hrnčířská

              Hradská - č.p. 341, 609, 810

              Nám. Práce - č.p.2512 (hotel Moskva), 2523 (OD Prior-pouze horní tl. pásmo)

              Kotěrova - č.p.858, 860, 862, 864-871, 5543

              Čiperova - č.p.5139, 5527, 5182

              Antonínova - č.p.4465

  Areál SVIT - b. 21, 21/2, 31, 32, 33 (2x EVČO), 34

 

Rozmístění cisteren s náhradním zásobováním pitnou vodou:

  1. Ul. Mostní, Centrum služeb postiženým
  2. Očkovací centrum PSG aréna
  3. Policie ČR, nám. TGM
  4. ZŠ Podhoří
  5. Hotel Garni
  6. Areál Svit - budova „21“
  7. IV. dívčí Internát - UTB kolej, nám. TGM

 

Vzhledem k rozsáhlosti lokality nebude MOVO schopna zajistit všude náhradní zásobování.

O odstávce vody byli obyvatelé vyrozuměni s dostatečným předstihem. Byli informováni dopisem, pracovníky vodárny, popř. místním rozhlasem na MMZ nebo vyvěšením informačních letáčků. V této souvislosti vyzývá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. 

 

V případě dotazů volejte na zákaznickou linku MOVO: 840 668 668 nebo 601 276 276.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.