Úvod Aktuality Změna provozování vodárenských služeb na Zlínsku

Změna provozování vodárenských služeb na Zlínsku

Změna provozování vodárenských služeb na Zlínsku

30. květen 2022

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o aktuálních změnách v provozování vodárenské infrastruktury ve městech a obcích na Zlínsku doposud zajišťovaných společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., schválila dne 25. dubna 2022 hlasovací většinou 92,08 % přítomných akcionářů změnu provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku, jejíž cílem bylo nalezení vhodného modelu provozování a zároveň ukončení letitých soudních sporů. Nová transformace vodárenství, probíhající ve vzájemné shodě všech zainteresovaných stran, znamená výrazné posílení role nejen společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., ale také měst a obcí na Zlínsku. Výsledkem tohoto procesu je provozní model, který získal podporu naprosté většiny měst a obcí v regionu včetně statutárního města Zlín.  

Od 1. 7. 2022 bude zahájeno provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku novou provozní společností Vodárna Zlín a.s. (www.vodarnazlin.cz), která k tomuto datu nabude od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. část jejího obchodního závodu sloužící k provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku.

Pro zákazníky/spotřebitele:

Veškeré platby vodného a stočného, které budete provádět od data 1. 7. 2022, poukazujte, prosím, na bankovní účet číslo 123-3116840267/0100 vedený u Komerční banky a. s., jehož majitelem bude od uvedeného data společnost Vodárna Zlín a.s.

V případě, že jste doposud neprovedli změnu svého trvalého příkazu, nebo povolení k inkasu ve prospěch tohoto účtu, bezodkladně tak učiňte. Pokud platíte formou SIPO, není potřeba dělat žádné změny. Pohledávky, které budou od 1. 7. 2022 uhrazeny na jiný účet budou považovány za neuhrazené.

Veškeré ostatní platby (tedy mimo platby vodného a stočného), které budete provádět od data 1. 7. 2022, poukazujte, prosím, na bankovní účet číslo 8820257/0100 vedený u Komerční banky a. s., jehož majitelem bude od uvedeného data společnost Vodárna Zlín a.s.

Obě tato bankovní spojení jsou již po několik měsíců uváděna na daňových dokladech (fakturách) vystavovaných společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Pro ostatní subjekty/dodavatele:

Vaše daňové doklady k úhradě s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění od 1. 7. 2022 prosím vystavujte a zasílejte společnosti Vodárna Zlín a.s., přičemž na fakturách uvádějte tyto identifikační údaje:

  • Firma: Vodárna Zlín a. s.
  • IČ: 14237083
  • DIČ: CZ14237083
  • Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Vaše daňové doklady k úhradě s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění do 30. 6. 2022 (včetně) prosím vystavujte nadále společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.; bude-li jejich splatnost pozdějšího data než 30. 6. 2022, budou již hrazeny společností

Vodárna Zlín a.s. bez nutnosti tyto daňové doklady dodatečně měnit/upravovat.

S veškerými Vašimi dotazy ohledně nastávajících změn nás prosím kontaktujte na zákaznické telefonní lince 705 696 696 nebo e-mailem na adrese info@vodarnazlin.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.