Úvod Aktuality Mírnější hygienický limit vybraných ukazatelů pitné vody na Prostějovsku

Mírnější hygienický limit vybraných ukazatelů pitné vody na Prostějovsku

Oznámení o určení mírnějšího hygienického limitu vybraných ukazatelů pitné vody

11. červenec 2016

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., (dále jen MOVO) oznamuje svým odběratelům,

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., (dále jen MOVO) oznamuje svým odběratelům, že pro vodovod Malé Hradisko, který slouží k zásobování obce Malé Hradisko pitnou vodou, obdržela dne 30. 6. 2016 od KHS Olomouc rozhodnutí o udělení výjimky na základě § 3a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to na dočasné určení mírnějších hygienických limitů ukazatele jakosti pitné vody acetochlor ESA (relevantní metabolit pesticidní látky acetochlor) na maximální povolenou hodnotu 0,60 μg/l z vodovodu pro veřejnou potřebu Malé Hradisko (viz příloha).

Na základě zjištěných výskytů, MOVO zadala zpracování znaleckého posudku pro hodnocení zdravotních rizik relevantního metabolitu. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví (viz příloha).
Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že ani zvýšená koncentrace 0,6 µg/l pro metabolit acetochlor ESA nepředstavuje zvýšené riziko nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele, včetně nejcitlivějších skupin populace. Pitnou vodu lze používat bez omezení.

Výjimku jsme obdrželi na dobu 3 let - do 30. 6. 2019 a v průběhu této doby bude ze strany MOVO zintenzivněn monitoring ochranného pásma, se zaměřením na způsob zemědělského hospodaření.

Ve spolupráci se společností VaK Prostějov, a. s., jako vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu, připravujeme technologii úpravy vody, která zabezpečí splnění stanovených limitů pro pesticidní látky.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.