Úvod Média Cena vodného a stočného pro rok 2016 na Olomoucku

Cena vodného a stočného pro rok 2016 na Olomoucku

Cena vodného a stočného pro rok 2016 na Olomoucku

30. listopad 2015

Od 1. ledna 2016 schválili vlastníci vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a Statutární město Olomouc novou cenu pro vodné a stočné.

V Olomouci a dalších městech a obcích zásobovaných pitnou vodou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude v roce 2016 vodné bez DPH navýšeno z 33,75 Kč/m3 na 34,59 Kč/m3 (o 0,84 Kč/m3).

Stočné bez DPH bude navýšeno z 37,80 Kč/m3 na 38,64 Kč/m3 (o 0,84 Kč/m3).

Celkem za vodné a stočné bez DPH 73,23 Kč/m3. Toto navýšení cen činí 2,3% (bez DPH) a je nezbytné pro pokrytí  inflačních vlivů, poklesu spotřeby a růstu nájemného hrazeného vlastníkům infrastrukturního majetku, které slouží k zajištění reprodukce infrastruktury. 

Vliv na konečnou cenu vodného a stočného pro drobné odběratele, tedy pro naprostou většinu domácností, má rovněž sazba daně z přidané hodnoty, která v roce 2016 činí 15 %.

Zatímco letos většina obyvatel Olomoucka platí za 1 000 l upravené pitné vody a její následné odvedení a vyčištění 82,28 Kč (s DPH), od nového roku to bude v celé tarifní oblasti 84,22 Kč (s DPH). Cena vodného a stočného se tak zvýší o 1,94 Kč za 1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody.

Nová cena vodného a stočného tak zvýší, při odhadované průměrné spotřebě 89 litrů na osobu a den, náklady 4 členné domácnosti o cca 252 Kč za rok, tedy asi o 21 Kč za měsíc.

Za částku cca sedmi korun za den, která zahrnuje úhradu za denní spotřebu pitné vody, odvedení vody odpadní a její následné vyčištění, získá každý spotřebitel kompletní servis, zahrnující vodu k mytí, vaření, pití, praní, úklidu, splachování…

 

Cena vody platná od 1. 1. 2016: (údaje v Kč/m3)

Olomoucko

2015

bez DPH

2016

bez DPH

2016

včetně DPH 15 %

vodné

33,75

34,59

39,78

stočné

37,80

38,64

44,44

vodné + stočné

71,55

73,23

84,22

 

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.