Úvod Média Press kit

Press kit

Základní údaje o MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - (MOVO), člen skupiny Veolia Česká republika, působí na Olomoucku a Prostějovsku, kde zásobuje téměř 227 tis. obyvatel, má 259 zaměstnanců a provozuje celkem 23 úpraven vod, 54 vodojemů a 14 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 074 km vodovodních a 627 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 4 zákaznická centra v Olomouci, Prostějově, Uničově a Konici. Nonstop mohou zákazníci využívat zákaznické linky 840 668 668 a 601 276 276.

Společnost hledá neustále nové způsoby, jak zvýšit efektivitu práce a své úsilí zaměřuje na zlepšování výkonů ve všech oblastech. I nadále je snahou společnosti, aby byla synonymem pokroku a vyspělosti, a to nejen v oblasti inovací a zlepšování technologií, ale i závazků vůči zákazníkům, v oblasti ekologické i v oblasti bezpečnosti práce.

Společnost MOVO má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu a je certifikována podle mezinárodních norem ISO 14001 (EMS), 9001 (QMS), 50001 (EnMS), 45001 (BOZP) a 37001 (AbMS). Ve společnosti je dodržován Ekologický kodex, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti, Kodex BOZP, stanovující zásady bezpečného chování na pracovišti a Etický kodex, popisující morální a etické standardy skupiny Veolia. Jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů, společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje i na osvětu a vzdělávání.

MOVO bere certifikaci výše uvedených systémů jako součást svého úsilí o neustálé zvyšování kvality svých služeb, produktů a spokojenosti zákazníků, o minimalizaci svých negativních dopadů na okolí ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti a o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců. K tomu si MOVO stanovila cíle, které jsou součástí její politiky ISM.

Naše společnost se aktivně řídí hodnotami, jako jsou:

  • Odpovědnost - aktivně se podílíme na vytváření udržitelné společnosti
  • Solidarita - hledáme individuální řešení pro všechny situace a potřeby našich zákazníků a partnerů
  • Respekt - dodržujeme zákony, interní pravidla skupiny a respektujeme ostatní
  • Inovace - navrhujeme udržitelná řešení pro zákazníky, životní prostředí a celou společnost
  • Orientace na zákazníka - stále zvyšujeme efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb.

Nasloucháme svým zákazníkům a naše know-how využíváme k tomu, abychom splnili veškerá jejich očekávání.

E-mail: zc@smv.cz, web: www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.