Úvod Média Press kit

Press kit

Základní údaje o MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - (MOVO), člen skupiny Veolia Česká republika, působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje přes 400 tis. obyvatel, má 471 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vod, 157 vodojemů a 27 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 211 km vodovodních a 1 382 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zákaznických center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Slavičíně, Uničově a Konici. Nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668 a také mobilní zákaznickou linku 601 276 276.

Společnost provozuje služby v oblasti pitných vod pro 400 504 obyvatel a v oblasti odkanalizování odpadních vod pro 316 606 obyvatel, ve všech regionech svého působení. Společnost hledá neustále nové způsoby, jak zvýšit efektivitu práce a své úsilí zaměřuje na zlepšování výkonů ve všech oblastech. I nadále je snahou společnosti, aby byla synonymem pokroku a vyspělosti, a to nejen v oblasti inovací a zlepšování technologií, ale i závazků vůči zákazníkům, v oblasti ekologické i v oblasti bezpečnosti práce.

Společnost MOVO má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu (ISM) a je držitelem následujících certifikátů: Sytému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 (QMS), Systému řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001 (EMS), Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 45001 (BOZP) a Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 (EnMS). MOVO bere certifikaci výše uvedených systémů jako součást svého úsilí o neustálé zvyšování kvality svých služeb, produktů a spokojenosti zákazníků, o minimalizaci svých negativních dopadů na okolí ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti a o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců. K tomu si MOVO stanovila cíle, které jsou součástí její politiky ISM.

Od 1. ledna 2015 je skupina Veolia v České republice řízena jednotně. Vznikla jednotná struktura řízení aktivit vodárenství, teplárenství a odpadového hospodářství pod společnou značkou Veolia. Celá skupina se aktivně řídí společnými hodnotami, jako jsou:

  • Odpovědnost - aktivně se podílíme na vytváření udržitelné společnosti
  • Solidarita - hledáme individuální řešení pro všechny situace a potřeby našich zákazníků a partnerů
  • Respekt - dodržujeme zákony, interní pravidla skupiny a respektujeme ostatní
  • Inovace - navrhujeme udržitelná řešení pro zákazníky, životní prostředí a celou společnost
  • Orientace na zákazníka - stále zvyšujeme efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb. Nasloucháme svým zákazníkům a naše know-how využíváme k tomu, abychom splnili veškerá jejich očekávání.

E-mail: zc@smv.cz, web: www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.