Úvod Média Tiskové zprávy Letošní MiNiGRANTY® VEOLIA 2015 podpoří další prospěšné projekty

Letošní MiNiGRANTY® VEOLIA 2015 podpoří další prospěšné projekty

Letošní MiNiGRANTY® VEOLIA 2015 podpoří další prospěšné projekty

25. červen 2015

MiNiGRANTY® VEOLIA jsou hlavní a největší program Nadačního fondu Veolia a jsou zároveň příležitostí pro všechny zaměstnance společností skupiny Veolia v České republice

získat finanční podporu pro veřejně prospěšné projekty, na jejichž realizaci se sami podílejí jako dobrovolníci. Nadační fond Veolia v letošním, již v osmém ročníku podpořil 147 projektů celkovou částkou 3 840 000 korun.

Prostřednictvím jednotlivých projektů mohou dobrovolníci z řad našich zaměstnanců neustále prokazovat svou dobrou vůli zlepšit věci kolem nás. V letošním ročníku uspělo celkem 7 zaměstnanců společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která provozuje své vodohospodářské služby na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Na dobré skutky byla rozdělena částka 250 000 Kč. Byly podpořeny projekty ekologické, sociální či sportovní, jako například výroba a rozmístění budek pro Puštíka obecného v přírodě, vybavení tělocvičny pro klienty s chronicky duševním onemocněním v domově pro seniory, speciální stůl a zdravotní židle pro onkologicky nemocnou dívenku, vybudování místnosti Snoezelen pro poskytování terapie dětem s vysokou mírou mentálního a kombinovaného postižení, výcvik asistenčního psa ke canisterapii, dofinancování osobní asistence pro nemocnou paní s vrozenou spinální svalovou atrofií, nebo také sportovní vybavení zahrady dětského domova pro děti s mentálním postižením.

Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ® za společnost MOVO se uskutečnilo ve Zlíně, v pondělí 15. června 2015 v obřadní síni zlínské radnice, za přítomnosti vážených hostů. Diplomy oceněným zaměstnancům a zástupcům organizací předával generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Ing. Martin Bernard a celým programem předávání provázela Mgr. Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Všem vodařům - dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase nezištně pomáhají druhým, patří velký dík. Vážíme si jejich úsilí pro dobrou věc. V úspěšném projektu MiNiGRANTY® bude naše společnost pokračovat i v následujících letech a věříme, že se opět najdou další dobrovolníci s dobrým srdcem, kteří nejsou lhostejní k těm, kteří to nejvíce potřebují.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
www.nfveolia.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!