Úvod Média Tiskové zprávy Na Moravě jsou se svým dodavatelem vody spokojeni

Na Moravě jsou se svým dodavatelem vody spokojeni

Na Moravě jsou se svým dodavatelem vody spokojeni

4. listopad 2015

Od 1. září. - 6. října 2015 proběhl každoroční průzkum spokojenosti, jehož prostřednictvím zjišťujeme spokojenost našich smluvních zákazníků už 10 let.

Průzkum realizujeme ve spolupráci s nezávislou externí agenturou IBRS - International Business and Research Services s.r.o. formou telefonického dotazování na vzorku 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Celkově je se službami, které nabízí společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., spokojeno 94% respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého benchmarku trhu.

Tzv. benchmark trhu neboli průměrná hodnota pro podobné segmenty trhu, dosahuje zhruba 89%. Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má kvalita pitné vody.

S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 92% dotázaných a celkem 88% zákazníků společnosti uvedlo, že pije vodu z kohoutku, to zejména platí pro segment domácností a bytových družstev. Vodu z kohoutku používají na pití méně často muži a lidé s VŠ vzděláním.

Průzkumem byla také zjištěna stejně vysoká spokojenost s plynulostí dodávek vody napříč všemi segmenty – celých 99%, stejně jako v loňském roce, a která se zvyšuje s rostoucím věkem. Dále pak všichni, tedy 100% ze 700 dotazovaných, byli spokojeni s jednáním a vystupováním našich montérů nebo odečítačů. A vysokou míru spokojenosti s profesionalitou pracovníků dodavatele vyjádřilo 97% dotázaných.

Došlo také k nárůstu spokojenosti s poskytováním i kvalitou informací. S dostatkem informací je spokojeno 89% zákazníků, s jejich kvalitou pak 88% dotázaných, nejvyšší spokojenost byla u individuálních zákazníků a bytových družstev. Požadovaný způsob poskytování informací se liší podle segmentů. Individuální zákazníci nejvíce preferují zákaznickou linku a internet, firemní zákazníci jednoznačně internetové stránky a zástupci bytových družstev internetové stránky a zákaznickou linku. Preferovaný způsob získávání informací se liší podle věku – mladší respondenti preferují elektronickou komunikaci (internet, SMS), starší naopak tradiční formy komunikace (zákaznická linka, brožury, média).

Podobně jako v loňském roce navštěvují zákaznické centrum výrazně častěji zástupci bytových družstev, kteří také projevili větší znalost služby SMS info (39%) a zasílání faktur e-mailem (41%). S vyřízením požadavku na zákaznickém centru se proti minulému roku spokojenost zvýšila – 5% zákazníků navštívilo v posledních 12 měsících zákaznické centrum a celých 91% zákazníků bylo spokojeno. Zástupci bytových družstev a firemní zákazníci navštěvují zákaznická centra častěji cíleně (preferují tento způsob), naopak individuální zákazníci častěji nevědí, kde jinde informace hledat. Na zákaznickou linku společnosti zavolalo 5% dotazovaných a spokojeno s vyřízením požadavku projevilo 92% z nich, proti minulým obdobím je to mírný nárůst. Hlavním důvodem telefonátu na zákaznickou linku je preference telefonického kontaktu.

Během posledních 12 měsíců webové stránky dodavatele navštívilo 14% respondentů a 94% z nich bylo spokojeno s jejich přehledností. Webové stránky navštěvují nejčastěji zástupci bytových družstev, méně často naopak starší zákazníci. Výzkumem byla zjištěna také vysoká znalost služby zasílání faktur e-mailem, zejména u bytových družstev. Službu zasílání faktur e-mailem zná celkem 41% respondentů (nárůst oproti minulému roku), vysoká znalost je především u bytových družstev.

Rádi bychom poděkovali všem dotazovaným, kteří se s ochotou zúčastnili našeho průzkumu spokojenosti, jehož závěry jsou pro nás velmi důležitou a užitečnou zpětnou vazbou a získané výsledky budeme zohledňovat při dalším směřování zákaznické komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb společnosti.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Pokladna uzavřena!