Úvod Média Oznámení o plánovaném zprovoznění dokončené investice

Oznámení o plánovaném zprovoznění dokončené investice

Oznámení o plánovaném zprovoznění dokončené investice

11. listopad 2015

Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., - „Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“.

V souvislosti s dokončenou investiční akcí Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., - „Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“, dojde dne 18.11.2015 v době od 7.00 hodin do 8.00 hodin k plánovaným zásahům na vodovodní síti. Rozdělení vodovodní sítě bude spočívat v postupném uzavírání šoupáků oddělujících části města Uničova zásobovaných z vodojemu Benkov (nižší tlakové pásmo) a z věžového vodojemu Uničov - Šibeník (vyšší tlakové pásmo).  Rozhraní dvou tlakových pásem v Uničově je tvořeno ulicemi Šumperská, Nádražní, Poděbradova, Hrdinů a Nemocniční. Současně budou vytvořeny samostatné menší měřitelné okrsky, které umožní přesnější lokalizaci případných poruch a jejich rychlejší opravu.

Ve vyšším pásmu tedy bude průmyslová zóna, sídliště G. Svobody, sídliště  Dukelská, celá vnitřní  zástavba ohraničená ulicemi Hrdinů, Litovelská, Mohelnická a sídliště Nemocniční a zásobování zde zůstává beze změny. Od těchto lokalit na východ, tedy k Brníčku, a to včetně Brníčka a Želechovic, bude tlakové pásmo nižší. Pro obce Benkov, Střelice a Renoty se rovněž nic nemění.

Tyto provozní zásahy na vodovodní síti, kdy dojde částečně ke změně směru proudění dodávané pitné vody, mohou způsobit lokální zakalení nebo kolísání tlaku. Odběratelům s redukčními ventily doporučujeme provedení kontroly jejich funkčnosti. Po celou dobu probíhajících zásahů na vodovodní síti budou pracovníci MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., sledovat kvalitu pitné vody a tlak ve vodovodní síti a budou připraveni řešit případné problémy vzniklé u jednotlivých odběratelů.

Pokud odběratelé zaznamenají změnu kvality dodávané pitné vody nebo významný pokles tlaku, mohou tuto změnu kdykoliv nahlásit na dispečink MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (tel. - 585 536 238), který následně zajistí provedení dostupných opatření k odstranění tohoto stavu.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se tímto omlouvá dotčeným spotřebitelům za případné komplikace způsobené těmito nutnými pracemi.

mapka pásem Uničov

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.