Úvod Média Tiskové zprávy 2020

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ VZRŮSTÁ, UKÁZAL PODZIMNÍ PRŮZKUM

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ VZRŮSTÁ, UKÁZAL PODZIMNÍ PRŮZKUM

23. říjen 2020

Zákazníci společnosti Moravská vodárenská jsou se svým dodavatelem vody stále spokojenější, a to jak s celkovou úrovní služeb, tak i s poskytovaným zákaznickým servisem. Tyto závěry přinesl průzkum z přelomu září a října, který připravila a realizovala společnost IBRS.

„Každoroční průzkum zákaznické spokojenosti je pro nás nejen nesmírně cenným zdrojem informací, ale především vodítkem pro další zkvalitňování služeb. Poskytovat našim zákazníkům stále lepší služby je jedním z našich hlavních cílů a velmi mě těší, že se nám jej daří naplňovat,“ komentuje výsledky šetření Ing. Martin Bernard MBA, generální ředitel společnosti Moravská vodárenská.

Z průzkumu především vyplynulo, že:

  • s celkovou úrovní služeb Moravské vodárenské bylo spokojeno celkem 97 % respondentů. Na desetistupňové škále tázaní hodnotili celkovou kvalitu služeb v průměru 8,2 body z maximálních deseti.

 

  • spokojenost s kvalitou vody je na stejné výši jako v roce 2019, stejnou úroveň si drží také spokojenost s plynulostí dodávek vody.

 

  • 73 % odběratelů, kteří v posledním roce využili zákaznických služeb společnosti, uvedlo, že získat odpověď na položenou otázku či vyřešit konkrétní požadavek pro ně bylo „snadné“. Kvalitu zákaznického servisu společnosti ohodnotili na pětibodové stupnici celými čtyřmi body.

 

Vzhledem k jarním karanténním opatřením, která citelně zasáhla do komunikace odběratelů se zákaznickým centrem, byl v letošním průzkumu kladen velký důraz na zkušenosti s vyřizováním zákaznických požadavků. Třetina respondentů odpověděla, že koronavirová pandemie ovlivnila způsob, jakým své požadavky vyřizovali; 4 % dotazovaných uvedla, že kvůli koronaviru nemohli navštivit zákaznické centrum. Svůj požadavek v takovém případě nejčastěji vyřešili pomocí emailu.

Nejoblíbenějším způsobem řešení požadavků byla zákaznická linka, jíž využívala přibližně polovina všech dotazovaných, především pak z řad individuálních odběratelů. U všech skupin respondentů vzrostla znalost zákaznického portálu či aplikace. Se svým zákaznickým účtem bylo spokojeno plných 100 % uživatelů.

Stejně tak vzrostla znalost služby SMS info, jejímž prostřednictvím Moravská vodárenská informuje o velkých haváriích vodovodu či kanalizace nebo plánovaných přerušeních dodávek vody. Spokojeno se službou bylo 96 procent všech zákazníků.

Telefonického dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 700 respondentů, převážně z řad individuálních odběratelů vody. Segment správců bytových domů nebo bytových družstev byl zastoupen 50 respondenty, stejný počet tazatelů byl vybrán také za segment firem a průmyslových zákazníků.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.