Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda musí být před vypuštěním zpět do řeky vyčištěna (kvalita vypouštěných OV). Na území měst a obcí jsou vybudovány kanalizační systémy. Odpadní voda je odváděna systémem stok a kanalizace pro veřejnou potřebu k místní čistírně odpadních vod, kde se vody čistí a následně je vypouštěna do recipientu - řeky.

 

Vracíme přírodě vše co je čisté...

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

 

139

IMG_1132

 134

 137

 143

 148

 

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

Pouze po předchozí rezervaci!

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Středa    8 – 12    13 -17

Pátek      8 – 12

 

Pokladna uzavřena!