Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností, pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda musí být před vypuštěním zpět do řeky vyčištěna (kvalita vypouštěných OV). Na území měst a obcí jsou vybudovány kanalizační systémy. Odpadní voda je odváděna systémem stok a kanalizace pro veřejnou potřebu k místní čistírně odpadních vod, kde se vody čistí a následně je vypouštěna zpět do řeky.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.