Úvod Vše o vodě Co nepatří do kanalizace?

Co nepatří do kanalizace?

Co nepatří do kanalizace?

19. únor 2013

Nevylévejte tuky, oleje či zbytky z drtičů odpadů do kanalizace. Tuky se v kanalizaci srážejí a snižují odtok odpadních vod. V mnoha případech dochází také k úplnému ucpání vnitřních rozvodů nebo kanalizační přípojky. Odstranění vzniklých ucpávek si přitom majitel hradí v plné výši na svoje náklady.  Kuchyňský odpad není odpadní vodou a producent těchto odpadů je povinen postupovat dle zák. č.185/2001 Sb. o odpadech. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem a vlastníkem (provozovatelem) se odběratel vystavuje sankcím.

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad (vždy je uvedeno, kam s ním):

 

Biologický odpad

(patří do kontejnerů na směsný odpad)
• odpady z kuchyňských drtičů,
• zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
• tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů

 

Veškeré hygienické potřeby

(patří do kontejnerů na směsný odpad)

 

Chemikálie a další nebezpečné látky

• staré barvy, ředidla, lepidla
• kyseliny, hydroxidy, detergenty
• mazadla, oleje
• zbytky čisticích prostředků
• domácí a zahradní chemie
• obsah baterií, ropné látky
• radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
• a další chemické látky
(patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech)

 

Léky

(patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.