Úvod Vše o vodě Proč pít vodu z kohoutku?

Proč pít vodu z kohoutku?

Proč pít vodu z kohoutku?

19. únor 2013

 

Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené látky.
Podléhá přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. Voda z kohoutku vždy splňuje limity dané vyhláškou MZ. ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů.
Neobsahuje bakterie a jiné škodlivé látky.
Voda z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským standardům a její kvalita se podle celostátní databáze kvality pitné vody (kam se dostávají výsledky všech ze zákona provedených rozborů pitné vody v ČR) zlepšuje.
Víte, co pijete – vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody, výsledky rozborů najdete na internetových stránkách společností, v zákaznických centrech či v informačních materiálech.
Je vždy čerstvá u vás doma – optimálně „uskladněná” v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.
Šetří životní prostředí – odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického odpadu – plastů.
Chcete perlivou? Kupte si domácí výrobník sodovky SodaStream, můžete si udělat i domácí limonádu.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.