Úvod Vše o vodě Nejčastější dotazy Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

23. duben 2014

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťuje MOVO a.s. spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb (dokument Adobe PDF)prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. (dokument Adobe PDF)zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Novela prováděcí vyhlášky vyšla ve sbírce zákonů 28.3.2014. Mění způsob výpočtu srážkových vod tak, že na smlouvách od 1.4.2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30-ti letého srážkového normálu (viz. tabulka níže).
Vyhláška vstoupila v účinnost dříve, než bylo možné získat od ČHMÚ příslušné hodnoty srážkového normálu.
Proto bude na všech smlouvách počínaje 1.4.2014, které jsou uzavřeny ještě podle původního znění vyhlášky, následně upraveno množství srážkových vod v souladu s novelou.
Obdobně budou upravena i fakturovaná množství srážkových vod za období po 1.4.2014.

V lokalitách spravovaných společností MOVO,a.s., které jsou uvedeny v tabulce s vyčíslením srážkového normálu, dosahuje rozdíl po přepočtení max. částky 50 Kč na zpoplatněných 100 m2/rok.

Výklad Ministerstva zemědělství k tomuto ustanovení je k dispozici, spolu s ostatními výklady zde.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Odtokové součinitele jsou rozlišeny podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy : rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.;

0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy : rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.;

0,4

C - plochy kryté vegetací .

0,05

Hodnoty srážkového normálu

Lokalita

Srážkový normál 1961 - 1990 (mm) 

Olomouc

 569,7

Zlín

 752

Uničov

 682,3

Prostějov

 545,1

Konice

 612,4

 

 

 

 

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a  regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti. 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.