Úvod Vše o vodě Používáte vodu ze studny?

Používáte vodu ze studny?

Používáte vodu ze studny?

21. únor 2013

Pokud máte vlastní zdroj vody, který chcete používat k pití a zajištění dalších běžných potřeb domácnosti, je nutné provedení laboratorního rozboru vzorku vody. Na základě výsledků je poté možné zhodnotit kvalitu vody ve zdroji podle platné legislativy a v případě zjištění nevyhovujících parametrů je možné navrhnout i technické opatření.

Odběr povrchových a podzemních vod, problematika studní

 

a) Studny vybudované před 1. lednem 1955
Na tyto studny se hledí jako na stavby povolené. Pokud odběr podzemní vody slouží podle prohlášení odběratele k zásobování pitnou vodou vlastní domácnosti - vaření, splachování WC, zalévání zahrady, napájení zvířat apod., považuje se odběr povolený i po 1. lednu 2008. O žádné povolení není potřeba žádat. Není rozhodující, zda se jedná o studnu v místě trvalého bydliště nebo jinde, například u rekreační chaty či chalupy. Potřebné doklady: stáří studny - stavební dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Pokud majitel stavební dokumentaci nemá, postačí čestné prohlášení nebo svědecká výpověď.

b) Studny vybudované od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001 - studny stavebně povolené s povoleným odběrem vod
U těchto studní se nemusí žádat o povolení, pokud jejich majitel zásobuje pitnou vodou vlastní domácnost. V platném povolení musí být vyjádření, že odběr podzemní vody bude sloužit nebo slouží pro zásobování domácnosti pitnou vodou. Ani v tomto případě nerozhoduje, zda je studna v trvalém bydlišti majitele či u objektu sloužící majiteli k rekreaci. Platnost povolení 1. lednem 2008 nezaniká.

c) Studny vybudované od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001 - studny stavebně povolené bez povolení k odběru vod
V tomto případě se jedná o nepovolený odběr podzemní vody. Podzemní vodu ze studny vybudované po 1. lednu 1955 může majitel pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu - orgán vodohospodářský dnes vodoprávní úřad.

d) Studny vybudované od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001 - studny nepovolené stavebně i vodoprávně
Ke stavbě studny je nutné vypracovat technickou dokumentaci skutečného provedení stavby studny autorizovanou osobou. Bližší podmínky stanoví stavební zákon. Zároveň je třeba požádat o povolení odběru vody příslušný vodoprávní úřad.

Odběr povrchových vod nepodnikajícími osobami

 

Fyzická, soukromá osoba odebírá povrchovou vodu z rybníků, potoků, pískoven k zalévání zahrad. Pokud nepoužívá k tomuto odběru zvláštní technické zařízení jako je čerpadlo, ale nabírá vodu do konví, nepotřebuje žádné povolení. Fyzická, soukromá osoba odebírá povrchovou vodu z rybníků, potoků, pískoven k zalévání zahrad. Pokud nepoužívá k tomuto odběru zvláštní technické zařízení jako je čerpadlo, ale nabírá vodu do konví, nepotřebuje žádné povolení. V případě, že vodu odebírá s použitím čerpadla či trkačem pak musí požádat o povolení příslušný vodoprávní úřad. Množství odebrané vody nerozhoduje. K žádosti o toto povolení je třeba doložit vyjádření správce toku.


Platnost všech povolení, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, v tomto případě zaniká, a to nejpozději k 1. lednu 2008.
Podnikatelé, sdružení, fyzické i právnické osoby musejí požádat buď o nové povolení k nakládání s vodami (odběrů vod), nebo nejpozději do 30. června 2007 požádat o prodloužení původního povolení. Prodloužit platnost lze pouze v případech, kdy se nezměnily podmínky odběru. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.


Na co si dát pozor:
- kdy byla studna vybudována
- nemáte-li u studen vybudovaných po 1. ledna 1955 stavební povolení, získejte povolení dodatečně včetně kolaudace, jinak se vystavujete nebezpečí, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění takové studny
- zkontrolujte si, zda u studny vybudované po 1. lednu 1955 máte povolen i odběr vody
- poplatky za odběr podzemních vod jsou zavedeny pouze u odběrů nad limit, to je odběr z jednoho vodního zdroje větší než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo větší než 500 m3 za kalendářní měsíc
- správní řízení o povolení odběru nepodléhají žádnému poplatku
- v případě, že studna není užívána, není potřeba žádného povolení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.