Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody

Kvalita vody

Nádrž Slušovice

Aktuální informace:

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje spotřebitele vody v obci Horní Loděnice o přidávání přípravku Metaqua K 50 L na bázi (poly)fosforečnanů do pitné vody ke snížení obsahu železa, zlepšení organoleptických vlastností (barvy a chuti) a k ochraně vodovodního potrubí proti korozi v souladu s rozhodnutím KHS Olomouckého kraje Sp. značka: KHSOC/37194/2019 ze dne 16. 12. 2019 s platností do 31. 12. 2022.

Rozhodnutí KHS Olomouckého kraje

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, na základě §3a, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodla o udělení výjimky na dočasné určení mírnějšího hygienického limitu obsahu dusičnanů a chloridů v pitné vodě pro zásobování vodovodu Malé Hradisko do 6.3.2026.

Rozhodnutí KHS – obec Malé Hradisko

Vodovod Malé Hradisko - dusičnany a chloridy, hodnocení rizik

Olomoucko 1.Q 2023

Olomoucko 1.Q 2023

237,0 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11||

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.