Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

 

I. Certifikace ISM

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,  a.s. (dále jen MOVO) je držitelem následujících certifikátů:

 

Těchto pět systémů je v MOVO integrováno do jednoho systému řízení, tzv. Integrovaného systému managementu (ISM).

Platnost certifikátů je vždy tři roky a v průběhu těchto tří let probíhají v MOVO pravidelné kontrolní audity prováděné příslušnými certifikačními firmami. 

MOVO bere certifikaci výše uvedených systémů jako součást svého úsilí o neustálé zvyšování kvality svých služeb a produktů, spokojenosti zákazníků, energetické hospodárnosti, snižování svých negativních dopadů na okolí ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti, zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a v neposlední řadě také boje proti korupci.  K tomu si MOVO stanovila cíle, které jsou součástí její politiky ISM.

 

Politika ISM

Politika systému protikorupčního managementu

Environmentální a energetické aspekty MOVO

 

Rozah certifikace ISM

II. Akreditace laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., oddělení kontroly kvality vody provádí odběry vzorků vod, kalů a odpadů, chemickou a speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiologickou a senzorickou analýzu vod.

Udělení akreditace je platné do 29.11.2027.

Osvědčení o akreditaci č. 566/2022 ze dne 29.11.2022 CZ

Osvědčení o akreditaci č. 566/2022 ze dne 29.11.2022 EN

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.