Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

 

I. Certifikace ISM

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,  a.s. (dále jen MOVO) je držitelem následujících certifikátů:

 

Tyto čtyři systémy jsou v MOVO integrovány do jednoho systému řízení, tzv. Integrovaného systému managementu (ISM).

Představitelem vedení pro ISM je Ing. Martin Bernard, MBA - generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Integrovaný systém managementu certifikovala firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín. Platnost certifikátu je vždy tři roky a v průběhu těchto tří let probíhají v MOVO pravidelné kontrolní audity prováděné touto firmou. 

MOVO bere certifikaci výše uvedených systémů jako součást svého úsilí o neustálé zvyšování kvality svých služeb a produktů, spokojenosti zákazníků, energetické hospodárnosti a o snižování svých negativních dopadů na okolí ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti a o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců.  K tomu si MOVO stanovila cíle, které jsou součástí její politiky ISM.

Politika ISM

Politika systému protikorupčního managementu

Environmentální a energetické aspekty MOVO

 

Rozah certifikace ISM

II. Akreditace laboratoří

Oddělení kontroly kvality vody (OKKV) je zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA. Udělení akreditace je platné do 4.12.2022. Zkušební laboratoř je oprávněna komerčně využívat kombinovanou značku ILAC MRA.

Osvědčení o akreditaci č. 428/2020 ze dne 1.7.2020 CZ

Osvědčení o akreditaci č. 428/2020 ze dne 1.7.2020 EN

OKKV provádí odběry vzorků vod a kalů, chemickou a speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiologickou, biologickou a senzorickou analýzu vod. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace a je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.