Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

 

I. Certifikace ISM

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,  a.s. (dále jen MOVO) je držitelem následujících certifikátů:

 

Tyto čtyři systémy jsou v MOVO integrovány do jednoho systému řízení, tzv. Integrovaného systému managementu (ISM).

Představitelem vedení pro ISM je Ing. Martin Bernard, MBA - generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Integrovaný systém managementu certifikovala firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín. Platnost certifikátu je vždy tři roky a v průběhu těchto tří let probíhají v MOVO pravidelné kontrolní audity prováděné touto firmou. V dubnu 2018 proběhl recertifikační audit na QMS, EMS a OHSAS a platnost všech tří certifikátů byla prodloužena do 28.4.2021.

Od 9.5.2016 je MOVO držitelem certifikátu pro systémy managementu hospodaření s energií (EnMS).

MOVO bere certifikaci výše uvedených systémů jako součást svého úsilí o neustálé zvyšování kvality svých služeb a produktů, spokojenosti zákazníků, o snižování energetické náročnosti a svých negativních dopadů na okolí ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti a o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců. K tomu si MOVO stanovila cíle, které jsou součástí její politiky ISM.

Politika MOVO

Environmentální a energetické aspekty MOVO aktualizace 2019

 

Rozah certifikace ISM

II. Akreditace laboratoří

Oddělení kontroly kvality vody (OKKV) je zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA. Udělení akreditace je platné do 4.12.2022. Zkušební laboratoř je oprávněna komerčně využívat kombinovanou značku ILAC MRA.

Osvědčení o akreditaci č. 162/2019 ze dne 9.4.2019 CZ

Osvědčení o akreditaci č. 162/2019 ze dne 9.4.2019 EN

OKKV provádí odběry vzorků vod a kalů, chemickou a speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiologickou, biologickou a senzorickou analýzu vod. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace a je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player