Úvod O společnosti Podporujeme

Podporujeme

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., člen skupiny Veolia, se jako sociálně zodpovědná firma snaží prostřednictvím Nadačního fondu VEOLIA podporovat řadu akcí v regionech svého působení i další zajímavé projekty napříč Českou republikou.

 

Společenská odpovědnost skupiny Veolia

VEOLIA_brožura 

Hlavním projektem Nadačního fondu VEOLIA jsou  MiNiGRANTY. Díky MiNiGRANTům zaměstnanci naší společnosti navrhují nadačnímu fondu, kterým akcím a neziskovým organizacím chtějí ve svém okolí pomoci.

Skupina Veolia ČR se hlásí k principu společenské odpovědnosti nejen doma, ale i v globálním měřítku. Již od roku 2010 podporuje, společně s organizací Člověk v tísni charitativní projekt Voda pro Afriku, projekt, který za dobu svého trvání přinesl účinnou pomoc, spočívající v realizaci vodních projektů, jako jsou například hlubinné vrty nebo opravy či výměna jejich nefunkčních částí (potrubí, vodní čerpadla apod.) tak, aby byla vybudována funkční odběrná místa na vodu v blízkosti vesnic, takže jejich obyvatelé, často děti nemusejí nezávadnou pitnou vodu dopravovat z míst vzdálených od domovů i několik hodin pěší chůze.

Společnosti skupiny Veolia se podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let a zaměřují se nejen na vyhodnocování vlivu své činnosti, ale také na místní ekosystémy. V rámci programu Biodiverzity podporují přírodní rozmanitost v provozovaných areálech čistíren odpadních vod či úpraven vod. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) byly vybudovány hmyzí hotely a broukoviště, zřízeny úkryty pro ptáky, upraveny travnaté plochy a vysazeny stromy.  Mnohá opatření byla prováděna svépomocí se zapojením zaměstnanců.

Nadační fond Veolia   

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.