Úvod O společnosti Podporujeme

Podporujeme

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., člen skupiny Veolia se jako sociálně zodpovědná firma snaží prostřednictvím Nadačního fondu VEOLIA podporovat řadu akcí v regionech svého působení i další zajímavé projekty napříč Českou republikou.

 

Společenská odpovědnost

VEOLIA_brožura 

Zprava o spolecenske odpovednosti 2015

Hlavním projektem Nadačního fondu VEOLIA jsou  MiNiGRANTY. Díky MiNiGRANTům zaměstnanci naší společnosti navrhují nadačnímu fondu, kterým akcím a neziskovým organizacím chtějí ve svém okolí pomoci.

Nadační fond VEOLIA také staví pétanquová hřiště pro seniory. Na Moravě byla postavena pétanquová hřiště ve Zlíně, Olomouci a Šternberku.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. podporuje také netradiční kavárny, snaží se prosadit kohoutkovou vodu do restaurací a při dalších akcích v regionu působení.

Pomáhají také hlasové zprávy pro nevidomé, informující o aktuálních haváriích vody zdarma a včas, jež jsou součástí systému SMS INFO.

Skupina Veolia ČR se hlásí k principu společenské odpovědnosti nejen doma, ale i v globálním měřítku. Již od roku 2010 podporuje, společně s organizací Člověk v tísni charitativní projekt Voda pro Afriku, projekt, který za dobu svého trvání přinesl účinnou pomoc, spočívající v realizaci vodních projektů, jako jsou například hlubinné vrty nebo opravy či výměna jejich nefunkčních částí (potrubí, vodní čerpadla apod.) tak, aby byla vybudována funkční odběrná místa na vodu v blízkosti vesnic, takže jejich obyvatelé, často děti nemusejí nezávadnou pitnou vodu dopravovat z míst vzdálených od domovů i několik hodin pěší chůze.

Spolupracujeme rovněž na velmi zajímavém, přínosném a ekologickém projektu Cesta pstruha - návrat lososovitých ryb do českých řek, který je realizován neziskovou organizací Jakuba Vágnera Sladkovodní giganti, o. s.

Ve svých provozovaných areálech čistíren odpadních vod či úpraven vod jsme ve spolupráci

Společnosti skupiny Veolia se podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let a zaměřují se nejen na vyhodnocování vlivu své činnosti, ale také na místní ekosystémy. V rámci programu Biodiverzity podporují přírodní rozmanitost v provozovaných areálech čistíren odpadních vod či úpraven vod. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) byly vybudovány hmyzí hotely a broukoviště, zřízeny úkryty pro ptáky, upraveny travnaté plochy a vysazeny stromy.  Mnohá opatření byla prováděna svépomocí se zapojením zaměstnanců.

Nadační fond Veolia   

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12

 

Rezervační systém
Vyžaduje Adobe Flash Player