Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Etický kodex VV 2014Etický kodex

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se řídí morálními a etickými standardy popsanými v dokumentu Etika, přesvědčení a odpovědnost. Dokument popisuje základní etické standardy společnosti, kterými jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí a také jednání přispívající k dobrému jménu firmy.

 

 

 

 


  

Ekologicky_kodex_MOVO.pdfEkologický kodex

Tento dokument popisuje ekologické chování zaměstnanců společnosti. Věříme, že ekologické chování má pro naši firmu významný přínos, a to nejen morální, ale i ekonomický.

 

 

 

 

 

 

 

kodex_BOZP_fin.pdfBezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kodex bezpečnosti práce zprostředkovává všem zaměstnancům společnosti základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažená v zákoníku práce a normách ISO (ISO 45001).

 

 

 

 

 

  

 Hodnoty 2014Hodnoty skupiny Veolia Voda

Nasloucháme našim zákazníkům tak, abychom se mohli přizpůsobit jejich potřebám. Vyvíjíme a v praxi využíváme nové technologie a podporujeme výzkum. Klademe důraz na profesionalitu svých zaměstnanců a vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podporujeme dobrovolnictví našich zaměstnanců ve prospěch místních komunit a znevýhodněných skupin obyvatel. Chráníme přírodu a přispíváme k osvětě a vzdělávání dětí a široké veřejnosti. Minimalizujeme dopad své provozní činnosti na životní prostředí a zlepšujeme jeho kvalitu. Podporujeme komunitní život v regionech, kde působíme.

 

 

 


Eticky kodex Etický kodex

 Skupina Veolia usiluje ve všech regionech své působnosti o naplnění
 svých hodnot, ctí právní předpisy platné v jednotlivých zemích,
 stejně jako pravidla chování přijatá mezinárodními organizacemi.

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.