Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Etický kodex

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se řídí morálními a etickými standardy popsanými v dokumentu Etika, přesvědčení a odpovědnost. Dokument popisuje základní etické standardy společnosti, kterými jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí a také jednání přispívající k dobrému jménu firmy.

Etický kodex

Protikorupční etický kodex

Protikorupční etický kodex popisuje zásady a postupy, jejichž cílem je naplňovat snahu skupiny o bezvýhradné vyloučení veškerých forem korupce a nekalého či podobného jednání a dodržování předpisů a nejlepších postupů této oblasti. 

Protikorupční etický kodex

Ekologický kodex

Tento dokument popisuje ekologické chování zaměstnanců společnosti. Věříme, že ekologické chování má pro naši firmu významný přínos, a to nejen morální, ale i ekonomický.

Ekologický kodex

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kodex bezpečnosti práce zprostředkovává všem zaměstnancům společnosti základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažená v zákoníku práce a normách ISO (ISO 45001).

Kodex BOZP 2014

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.