Úvod Média Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

 

Nové rozšířené funkce Vyjadřovacího portálu

Nové rozšířené funkce Vyjadřovacího portálu

2. prosinec 2021

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., s cílem zlepšit své nabízené služby a rovněž zvýšit komfort svých zákazníků, připravila další rozšíření funkčnosti stávajícího vyjadřovacího portálu na www.smv.cz

Cena vodného a stočného pro rok 2022 na Zlínsku

Cena vodného a stočného pro rok 2022 na Zlínsku

1. prosinec 2021

Cena vodného a stočného pro rok 2022 na Prostějovsku

Cena vodného a stočného pro rok 2022 na Prostějovsku

30. listopad 2021

Cena vodného a stočného pro rok 2022 na Olomoucku

Cena vodného a stočného pro rok 2022 na Olomoucku

30. listopad 2021

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. získala protikorupční certifikát

Implementace ISO 37001

25. květen 2021

Přeložka vodovodního přivaděče DN 300 v Olomouci může způsobit zákal vody v dané oblasti.

Přeložka vodovodního přivaděče DN 300 v Olomouci může způsobit zákal vody v dané oblasti.

26. březen 2021

Druhá etapa výstavby tramvajové trati výrazným způsobem zasáhne do zásobování obyvatel města Olomouce pitnou vodou, a to především v lokalitě vymezené ulicemi Brněnská, Velkomoravská a Rooseveltova.

MOVO spustila pravidelné testování svých zaměstnanců

MOVO spustila pravidelné testování svých zaměstnanců

9. březen 2021

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s onemocněním COVID-19 a aktuálnímu vládnímu nařízení připojila k pravidelnému testování svých zaměstnanců.

MOVO darovala 100 tisíc korun KNTB Zlín na podporu boje proti COVID-19

V rámci Dne otevřených dveří - prohlídka zatrubněného mlýnského náhonu v Prostějově

3. prosinec 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která zásobuje pitnou vodou velkou část Zlínského kraje, se také připojila k pomoci v této pro všechny náročné době a věnovala finanční dar v hodnotě 100 000 Kč

MOVO poskytla finanční dar nemocnici i během druhé vlny pandemie

MOVO poskytla finanční dar nemocnici i během druhé vlny pandemie

19. listopad 2020

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ VZRŮSTÁ, UKÁZAL PODZIMNÍ PRŮZKUM

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ VZRŮSTÁ, UKÁZAL PODZIMNÍ PRŮZKUM

23. říjen 2020

1|2|3|4|5|6

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.