Úvod Vše o vodě

Nejčastější dotazy

Kde spotřebovává domácnost nejvíc vody?

19. únor 2013

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

19. únor 2013

Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z úpravny vody desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. V některých případech může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se provádí dochlorování pitné vody ve vodojemech a ve vodovodní síti.

Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?

Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?

19. únor 2013

Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové. Pokud se stanovuje tvrdost jako suma vápníku

Vyplatí se používat speciální filtr na vodu v domácnosti?

19. únor 2013

Pokud chcete zlepšit kvalitu vody z vlastní studny, doporučuji způsob řešení projednat s odbornou firmou, která má s úpravou vody zkušenosti. Nenechte se nalákat reklamní kampaní. Mnoho firem vkládá naději na obchodní úspěch i falešnou reklamní kampaní, kdy nejdříve nabízí analýzu vaší vody a pak hned nabídne řešení pomocí speciálního filtru, který prodává. Většinou, jak mám zkušenosti, takovou analýzu nelze považovat za věrohodnou.

Podnikáte a nevíte, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

Podnikáte a nevíte, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

6. prosinec 2012

Pak právě vám je určen následující článek, ve kterém naleznete přesný výpočet i řadu praktických informací. Bohužel se v poslední době začala ohledně této problematiky objevovat řada zavádějících a mylných informací.

Stočné za srážkovou vodu se vztahuje pouze na podnikatelské subjekty a domy, které se používají k podnikatelským účelům.

1|2

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.