Úvod Vše o vodě

Nejčastější dotazy

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

23. duben 2014

V souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zajišťuje provozovatel kanalizací rovněž odvádění srážkových vod.

Jaká je kvalita vody, kterou pijeme?

Jaká je kvalita vody, kterou pijeme?

21. únor 2013

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů. O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou.

Jak vodu zbavit bílého zabarvení?

Jak vodu zbavit bílého zabarvení?

21. únor 2013

Bílé zabarvení vody má na svědomí vzduch ve vodě rozpuštěný. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody ve Vašem domě nebo průtokem přes perlátor instalovaný na Vašem vodovodním kohoutku se tento vzduch z vody uvolní a velké množství drobných bublinek způsobí její „mléčné“ zabarvení. S tímto zabarvením se můžete rovněž setkat po provedených opravách vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Tento vzduch má za následek kromě bílého zabarvení vody i nepravidelný tok vody z kohoutku, doprovázený syčením a „střílením“.

Jak šetřit vodou?

Jak šetřit vodou?

21. únor 2013

Neplýtvejte vodou, chráníte tak zásoby sladké vody. Zachování přírodních zdrojů budoucím pokolením znamená rozumné čerpání přírodních zdrojů, které nepřesahují možnosti jejich přirozené obnovy a náhrady. V neposlední řadě šetříte svoje peníze.

Co bychom měli vědět o vodoměrech?

Co bychom měli vědět o vodoměrech?

21. únor 2013

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. 195.5 KB o metrologii, v platném znění. Velmi důležité je, zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik vody. Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné zhruba 2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zachována jejich funkčnost.

Jak správně napustit domácí bazén?

Jak správně napustit domácí bazén?

21. únor 2013

Při teplých letních dnech se doporučuje dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpříjemnější je, osvěžit se v bazénu. Zájmem každého majitele bazénu je mít v bazénu průzračnou vodu bez jakýchkoliv nečistot. Jak na to? Chcete-li využít vodovodní přípojky k napuštění svého bazénu, hlavně napouštějte pomalu a mimo špičku! Tedy v noci nebo během poledních hodin.

Používáte vodu ze studny?

Používáte vodu ze studny?

21. únor 2013

Pokud máte vlastní zdroj vody, který chcete používat k pití a zajištění dalších běžných potřeb domácnosti, je nutné provedení laboratorního rozboru vzorku vody. Na základě výsledků je poté možné zhodnotit kvalitu vody ve zdroji podle platné legislativy a v případě zjištění nevyhovujících parametrů je možné navrhnout i technické opatření.

Co nepatří do kanalizace?

Co nepatří do kanalizace?

19. únor 2013

Nevylévejte tuky, oleje či zbytky z drtičů odpadů do kanalizace. Tuky se v kanalizaci srážejí a snižují odtok odpadních vod. V mnoha případech dochází také k úplnému ucpání vnitřních rozvodů nebo kanalizační přípojky. Odstranění vzniklých ucpávek si přitom majitel hradí v plné výši na svoje náklady.  Kuchyňský odpad není odpadní vodou a producent těchto odpadů je povinen postupovat dle zák. č.185/2001 Sb. o odpadech. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem a vlastníkem (provozovatelem) se odběratel vystavuje sankcím.

Co s kuchyňským odpadem?

Co s kuchyňským odpadem?

19. únor 2013

Kuchyňské odpady nepatří do veřejné kanalizace. Ti, kteří používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné biologické odpady splachují do stokové sítě, porušují kanalizační řád!

Proč pít vodu z kohoutku?

Proč pít vodu z kohoutku?

19. únor 2013

1|2

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.