Úvod Aktuality

Aktuality

 

Přeložka vodovodního přivaděče DN 300 v Olomouci může způsobit zákal vody v dané oblasti.

Přeložka vodovodního přivaděče DN 300 v Olomouci může způsobit zákal vody v dané oblasti.

26. březen 2021

Druhá etapa výstavby tramvajové trati výrazným způsobem zasáhne do zásobování obyvatel města Olomouce pitnou vodou, a to především v lokalitě vymezené ulicemi Brněnská, Velkomoravská a Rooseveltova.

Vyjadřovací portál SMV

Vyjadřovací portál SMV

17. březen 2021

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu nově můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.

MOVO spustila pravidelné testování svých zaměstnanců

MOVO spustila pravidelné testování svých zaměstnanců

9. březen 2021

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s onemocněním COVID-19 a aktuálnímu vládnímu nařízení připojila k pravidelnému testování svých zaměstnanců.

Dar MOVO pro Azylový dům v Olomouci

Dar MOVO pro Azylový dům v Olomouci

3. únor 2021

Nové technické vybavení pomůže klientkám azylového domu

PILOTNÍ PROJEKT DETEKCE ÚNIKŮ VODY POMOCÍ SATELITNÍ TECHNOLOGIE

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ VZRŮSTÁ, UKÁZAL PODZIMNÍ PRŮZKUM

17. prosinec 2020

MOVO darovala 100 tisíc korun KNTB Zlín na podporu boje proti COVID-19

V rámci Dne otevřených dveří - prohlídka zatrubněného mlýnského náhonu v Prostějově

3. prosinec 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která zásobuje pitnou vodou velkou část Zlínského kraje, se také připojila k pomoci v této pro všechny náročné době a věnovala finanční dar v hodnotě 100 000 Kč

MOVO poskytla finanční dar nemocnici i během druhé vlny pandemie

MOVO poskytla finanční dar nemocnici i během druhé vlny pandemie

19. listopad 2020

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

6. říjen 2020

Omezení provozu zákaznických center MOVO

Omezení provozu zákaznických center MOVO

26. srpen 2020

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., opět otevřela svá zákaznická centra.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., opět otevřela svá zákaznická centra.

17. srpen 2020

Provoz však bude v omezeném režimu kvůli ochraně zdraví zákazníků i zaměstnanců.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.