Úvod O společnosti Výkonné vedení

Výkonné vedení

Vedení společnosti:


(GŘ) Generální ředitel - Ing. Martin Bernard, MBA
(PTŘ) Provozně technický ředitel - Ing. Vladimír Vašička
(OFŘ) Obchodně finanční ředitel - Ing. Petr Tejchman
(MOÚGŘ) Manažer operativního úseku GŘ - Mgr. Ing. Petr Kučera

 

Operativní úsek GŘ (MOÚGŘ)


- Útvar Personální – Ing. Drahomíra Pechová 
- Útvar Sekretariát GŘ - Lenka Válková
- Komunikace, PR - Mgr. Markéta Bártová
- Compliance - Mgr. Ing. Petr Kučera
- Právník - Mgr. Michal Suchánek

 

Úsek obchodně finančního ředitele (OFŘ)


- Útvar Finance - Ing. David Bolcek
- Útvar Zákazníci - Ing. Simona Janečková, MBA
      - oddělení Back Office - Marcela Podhajská (odečty vodoměrů)
- Útvar Plán - Ing. Ctibor Bíza
- Útvar IT - Bc. Štefan Holásek
- Útvar Nákup - Eva Dudová

 

Úsek provozně-technického ředitele (PTŘ)


- Region Zlín - Ing. Pavel Raška
     - Provoz Zlín pitná voda - Ing. Pavel Šerý
     - Provoz Zlín odpadní voda - Ing. Ivan Mudrák
     - Útvar provozně technický Zlín - Ing. Jan Schieferdecker (vyjadřování)

- Region Olomouc - Ing. Petr Schinneck
     - Provoz Olomouc pitná voda - Ing. Bc. Miloslav Skoupil
     - Provoz Olomouc odpadní voda - Ing. Robert Váňa
     - Útvar provozně technický - Ing. Roman Úlehla (vyjadřování)

- Region Prostějov - Ing. Jiří Suchánek
      - Provoz Prostějov - Ing. Jiří Rozehnal

- Útvar správa a specialisté - Ing. Jan Abrahámek
     - integrovaný systém managementu – Ing. Jan Abrahámek
     - oddělení energetika, doprava, správa – Milan Spurný
     - oddělení kontroly kvality vody – Ing. Helena Bergerová  (laboratoře)
     - BOZP a PO – Ing. Jan Vavrečka
     - oddělení GIS – Ing. Vojtěch Jaroš
     - ekolog – Iva Šmídová
 

- Útvar inženýrské činnosti - Ing. Jiří Suchánek

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.