Úvod O společnosti Výkonné vedení

Výkonné vedení

Vedení společnosti:

(GŘ) Generální ředitel - Ing. Martin Bernard, MBA
(PTŘ) Provozně technický ředitel - Ing. Vladimír Vašička
(OFŘ) Obchodně finanční ředitel - Ing. Petr Tejchman
(MOÚGŘ) Manažer operativního úseku GŘ - Mgr. Ing. Petr Kučera

Operativní úsek GŘ (MOÚGŘ)

- Útvar Personální - Ing. Drahomíra Pechová 
- Útvar Sekretariát GŘ - Lenka Válková
- Komunikace, PR - Mgr. Markéta Bártová
- Compliance - Mgr. Ing. Petr Kučera
- Právník - Mgr. Michal Suchánek

Úsek obchodně finančního ředitele (OFŘ)

- Útvar Finance - Ing. David Bolcek
- Útvar Zákazníci - Jitka Kollmannová
- Útvar Plán - Ing. Ctibor Bíza
- Útvar IT - Bc. Štefan Holásek
- Útvar Nákup - Ing. Marcela Hanáková

Úsek provozně-technického ředitele (PTŘ)

- Region Olomouc - Ing. Petr Schinneck
     - Provoz Olomouc pitná voda - Ing. Bc. Miloslav Skoupil
     - Provoz Olomouc odpadní voda - Ing. Robert Váňa
     - Útvar provozně technický - Ing. Roman Úlehla (vyjadřování)

- Region Prostějov - Ing. Jiří Suchánek
      - Provoz Prostějov - Ing. Jiří Rozehnal

- Útvar správa a specialisté - Ing. Jan Abrahámek
     - integrovaný systém managementu - Ing. Jan Abrahámek
     - oddělení energetika, doprava, správa - Ing. František Střída, Ph.D.
     - oddělení kontroly kvality vody - Ing. Helena Bergerová  (laboratoře)
     - BOZP a PO - Ing. Jan Vavrečka
     - oddělení GIS - Ing. Radek Nedbal
     - ekolog - Iva Šmídová

- Útvar inženýrské činnosti - Ing. Jiří Suchánek

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.