Úvod Zákazníci Cena vody

Cena vody

Cena vody zahrnuje:

  • vodné - veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody,
  • stočné - veškeré náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod.

Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i pro ostatní odběratele.

Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které uplatňuje formu tzv. věcného usměrňování cen. Stanovuje závazná pravidla pro tvorbu a sjednávání cen.

Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Tato regulace je stanovena rozhodnutím (výměrem) a je spolu s podrobnostmi o tom, jaké reálně vzniklé náklady naopak vůbec nelze zahrnout do ceny (např. penále, pokuty, reklama atp.), popsána v každoročně aktualizovaném výměru, zveřejněném Ministerstvem financí ČR v Cenovém věstníku.

Výše plateb za vodné a stočné tak není běžnou tržní cenou, její výše se vždy odvíjí od pravidel regulace a provozovatelé vodovodů a kanalizací (bez ohledu na způsob vlastnictví soukromé/municipální) mají stanovena jasná pravidla, jaké nákladové položky mohou do těchto cen zahrnout a jaké nikoliv. Je tedy mylná představa, že provozovatel si může sám zcela libovolně určit cenu vodného a stočného.

Cena vodného a stočného 2022

Cena vody pro rok 2022

     Cena bez DPH

  Cena s DPH 10 %

 

Kč/m3

Kč/m3

Olomoucko

 

 

vodné

38,72

42,59

stočné

47,43

52,17

celkem

86,15

94,76

 

 

 

Prostějovsko

 

 

vodné

44,56

49,02

stočné

44,23

48,65

celkem

88,79

97,67

 

 

 

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

vodné

41,39

45,53

 

 

 

Křelov-Břuchotín

 

 

vodné

35,03

38,53

stočné

34,54

37,99

celkem

69,57

76,52

 

 

 

Dolany

 

 

vodné

40,13

44,14

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.