Úvod Zákazníci Odběratelská smlouva

Odběratelská smlouva

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Smlouva na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) a na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Smlouva se řídí mnoha právními předpisy. V rámci smlouvy je zaručena zákonem stanovená Ochrana osobních údajů, a to jak při jejich získávání tak i při následném zpracování. Povinné náležitosti smlouvy definuje zákon č. 274/2001 Sb.

Uzavírání smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod má některé zákonem stanovené odlišnosti od smluv s dodavateli jiných služeb (například smlouva musí být povinně písemná, odběratelem může být jen osoba vyhovující definici zákona aj.), které platí i pro Dodatky a změny nebo způsoby jejího Podepisování smlouvy. S tím souvisí také pravidla pro Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy. Doklady potřebné k uzavření smlouvy se liší podle toho, jestli jde o smlouvu s fyzickou, nebo právnickou osobou.

V ukázce smlouvy Vzor smlouvy MOVO si můžete před jejím podpisem prostudovat jednotlivá ustanovení, popřípadě požádat o jejich vysvětlení pracovníky Zákaznického centra.

Nedílnou součástí smlouvy je také Reklamační řád který informuje odběratele o možnostech a formálních postupech při reklamaci plnění ze smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

Je možné si sjednat Elektronické zasílání faktur a ostatních daňových dokladů a využít pro úhradu řadu pokročilých Platebních metod.

Ve spojení s možnostmi, které poskytuje webový Zákaznický účet, to výrazně zvyšuje komfort obsluhy pro odběratele a zrychluje vzájemnou komunikaci.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.