Úvod Zákazníci Fakturace

Fakturace

Bankovní údaje pro platbu vodného a stočného:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Komerční banka, a.s. Olomouc

číslo účtu: 27-4183950217/0100

Chraňte své životní prostředí a nechte si zasílat faktury za vodu elektronicky ve formátu pdf - pro sjednání této služby kontaktujte zákaznická centra naší společnosti, zákaznické linky 840 668 668 a 601 276 276, nebo e-mailem zc@smv.cz.

Budeme potřebovat následující údaje:

 • evidenční číslo odběru (uvedené na poslední faktuře),
 • adresu odběrného místa,
 • vaši e-mailovou adresu,
 • kontaktní telefonní číslo.

Faktury lze hradit prostřednictvím:

 • e-platby ze svého zákaznického internetového účtu,
 • platebním příkazem z bankovního účtu,
 • prostřednictvím služby SIPO u České pošty,
 • platbou chytrým telefonem pomocí QR kódu,
 • platbou na terminálech Sazky,
 • pomocí A složenky na pobočkách České pošty,
 • platebními kartami v zákaznických centrech v Olomouci a Prostějově.
maestro maestro2 american visa visae

             

 

 

 

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.

Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. pro výpočet stočného u nemovitostí kde je využívána voda ze studny jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí Vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu  č. 274/2001 Sb.  vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Faktury obsahují:

 • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody,
 • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období,
 • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba.

Přeplatky do výše 100 Kč převádíme na další zálohy a částky od 101 Kč vracíme automaticky způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě. To znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě.

Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.

Splatnost faktur za vodné a stočné je ve společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 17 dní od data vystavení fakturyFaktury a 1. upomínky v podobě kopie faktury jsou zasílány obyčejnou poštovní zásilkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Všechny faktury se zasílají zásadně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedenou ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu. 2. upomínky jsou zasílány doporučenou poštovní zásilkou.

Dlužit za vodné a stočné se nevyplácí

S platností od 1. 9. 2017 došlo ke zpoplatnění zasílaných upomínek za neuhrazené pohledávky. Důvodem jsou stále rostoucí náklady na činnosti spojené s vymáháním dlužných částek, a to zejména poštovné, které se pak promítají v ceně vodného a stočného a řádně platící zákazníci tak doplácejí na zákazníky se špatnou platební morálkou. Každý odběratel obdrží při neuhrazení faktury upozornění ve formě I. upomínky. V případě, že nedojde k úhradě ani po tomto upozornění, zasílá společnost II. upomínku, a to doporučenou poštovní zásilkou. Teprve zasláním II. upomínky dojde k vyúčtování celkových nákladů spojených s vymáháním pohledávky ve výši 100 Kč.

Předejděte případnému přerušení dodávky vody. K tomu může dojít na základě ustanovení zákona č.274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g) - v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.

Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí, je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na vlastníkovi nemovitosti (odběrateli), který je smluvním partnerem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.