Úvod Služby Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod

Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod

Vyvážení jímek, septiků, žump a likvidace odpadních vod na objednávku.

  • vyvážení jímek, septiků, žump a likvidace odpadních vod na objednávku,
  • jednorázovou likvidaci odpadních vod provádíme na objednávku, v té je třeba uvést charakter vod, předpokládané množství, v případě  likvidace odpadních vod i údaj o lokalitě původu,
  • v případě opakované likvidace odpadních vod je vyhotovena smlouva,
  • odpadní vody, likvidované na ČOV musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu příslušné obce.

REGION OLOMOUC

Jímky - kontakt:
tel.: 585 412 031, 585 412 032, Ing. Michal Grepl, michal.grepl@smv.cz 
tel.: 585 412 031-2, 606 713 883, Petr Kubín, petr.kubin@smv.cz

Septiky, žumpy, průsaková voda a ostatní odpadní vody-kontakt:
tel.: 585 412 031, 585 412 032, Ing. Robert Váňa,  robert.vana@smv.cz

REGION PROSTĚJOV

Kontakt:
tel.: 582 337 430, Bronislav Mlčoch, bronislav.mlcoch@smv.cz
tel.: 582 337 435, Ing. Hana Klukáčková, hana.klukackova@smv.cz

Formulář: Objednávka prací ke stažení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.