Úvod Služby Vytyčování trasy sítí v provozování společnosti

Vytyčování trasy sítí v provozování společnosti

Vyhledání podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí různými metodami.

  • Vyhledání podzemních vedení se provádí obdobně jako všechna hledání kovových předmětů a kabelů indukčními metodami, které jsou samy o sobě značně nepřesné a snadno ovlivnitelné vlivy okolí (kabely v souběhu a křižující vedení, cizí silná elmg. pole). Kabely vyhledává měřící vůz zásadně jen ty, jejichž provozovatelem je Moravská vodárenská, a.s., u ostatních nutno požádat o vytyčení jejich správce.
  • V případě určení polohy nevodivých kanalizačních stok (např. prostý beton, plast), které nejsou opatřeny vodícím kabelem (nelze použít indukční metody), se trasa stoky vytyčuje pomocí průmyslové kamery s lokalizačním zařízením. Pro samotné měření je vhodné předem připravit na straně zákazníka veškeré dostupné podklady - situace sítě, mapy atd. .
  • Před vlastním měřením nutno předat osádce vozu písemnou objednávku a uzavřít na místě smlouvu o provedení prací, po provedení potvrdit výkaz provedených prací. Účast odpovědného pracovníka objednatele je po celou dobu samozřejmostí.

REGION OLOMOUC

Vytyčení vodovodní sítě - kontakt:
tel.: 585 536 463, 606 793 945, Ing. Jakub Štěpánek, 58xESWil0inxV94WHlzFO1p
tel.: 585 536 246, Igor Smysl, 4%BBOccq%em%CccnT-M
Vytyčení kanalizační sítě - kontakt:
tel.: 585 412 031-2, 606 713 883, Petr Kubín, _.GBO9k84gm%CccnT-M

REGION PROSTĚJOV

Vytyčení vodovodní sítě - kontakt:
tel.: 582 301 022, Karel Otáhal, 68Eo2WelWanvQOQk8okmb
Vytyčení kanalizační sítě - kontakt:
tel.: 582 337 430, Bronislav Mlčoch, XkBxZcb7c5zvT~7%VX~C3f29g

Formulář: Objednávka prací ke stažení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.