Úvod Služby Vyhledávání poruch vodovodních řadů

Vyhledávání poruch vodovodních řadů

je prováděno pomocí nejmodernější měřící a diagnostické techniky.

  • vyhledávání úniků pitné vody je prováděno pomocí nejmodernější měřící a diagnostické techniky,
  • před vlastním měřením je třeba doručit písemnou objednávku a na místě pak s našimi zaměstnanci uzavřít smlouvu o provedení prací, po ukončení potvrdit výkaz,
  • po celou dobu měření je třeba zajistit účast odpovědného pracovníka objednatele,
  • základním předpokladem úspěšného měření je znalost polohy, průměru a materiálu vedení,
  • velmi obtížně se hledají poruchy na potrubí z umělé hmoty a různých materiálů bez přesné informace o místech jejich rozhraní,
  • prakticky nemožné je vyhledání poruchy na potrubí, kde bylo použito opravného třmenu,
  • velmi obtížně se hledají úniky vody pod 20 m³/den, nehledatelné jsou úniky pod 10 m³/den, proto je třeba předem prověřit, o jak velký únik vody se jedná,
  • potrubí, na němž se porucha hledá, musí být pod tlakem min. 200kPa (2 at).

REGION OLOMOUC

tel.: 585 536 463, 606 793 945, Ing. Jakub Štěpánek, 58xESWil0inxV94WHlzFO1p
tel.: 585 536 246, Igor Smysl, 4%BBOccq%em%CccnT-M

REGION PROSTĚJOV

tel.: 582 301 022, Karel Otáhal, 68Eo2WelWanvQOQk8okmb

Formulář Objednávka prací ke stažení.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.