Úvod Služby Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek

Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek

Čištění se provádí pomocí kombinovaných kanalizačních vozidel (tlakových a sacích) popř. sacích vozidel, volba jejich použití závisí na konkrétních podmínkách, které je nutné před zahájením prací prověřit. Použitelnost je pro stoky v profilech od DN 150 mm do DN 1200 mm.

  • čištění je realizováno na základě objednávky, v té je třeba uvést rozsah požadovaných prací, profil, materiál a délku potrubí, popř. další doplňující informace (např. stupeň zanesení potrubí sedimenty),
  • objednatel služby musí zajistit u prací na soukromých pozemcích přístup (příjezd) pro kanalizační techniku (volný pruh šířky cca 3 m, pokud možno zpevněný),
  • poskytované služby jsou limitovány počasím, čištění kanalizací a přípojek pomocí tlakové vody nelze provádět v zimním období při teplotě nižší než - 3 oC.

REGION OLOMOUC

Kontakt:
tel.: 585 412 031, 585 412 032, Ing. Michal Grepl, michal.grepl@smv.cz
tel.: 585 412 031-2, 606 713 883, Petr Kubín, petr.kubin@smv.cz

REGION PROSTĚJOV

Kontakt:
tel.: 582 337 430, Bronislav Mlčoch, bronislav.mlcoch@smv.cz

Formulář: Objednávka prací ke stažení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.