Úvod Zákazníci Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad.

 

Ze všeho nejdříve si zajistěte snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci.

Na technickém útvaru příslušného provozního střediska MOVO,a.s. Vám pracovník sdělí, zda se v blízkosti objektu nachází hlavní vodovodní řad či kanalizační stoka.

Pokud ano, technik MOVO,a.s. orientačně zakreslí do vaší kopie katastrální mapy popř. vytiskne plán situace z geografického informačního systému (GIS). Tento plán slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Pro následnou realizaci budete potřebovat projektovou dokumentaci (dále jen PD). Tu může zpracovat pouze autorizovaný projektant.

 

Přehled kroků potřebných ke zřízení přípojky je popsán v Postupech při vyřizování nové domovní vodovodní přípojky a Postupech při vyřizování nové domovní kanalizační přípojky. 

 

Všechny potřebné formuláře najdete v rubrice Ke stažení.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.