Úvod Služby Napojení na kanalizační síť Rozsah proj. dokumentace nové kanalizační přípojky

Minimální rozsah projektové dokumentace nové kanalizační přípojky

Minimální rozsah projektové dokumentace nové kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka

je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku ( zpravidla toto vyústění tvoří domovní kontrolní a revizní šachta ) k zaústění do stokové sítě. ( viz. ČSN EN 756101, z.č. 274/2001 Sb v platném znění ).

 1. Technická zpráva

 • údaje o investorovi akce,
 • popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon,
 • popis řadu, na který se přípojka bude napojovat,
 • popis vlastního napojení na kanalizační potrubí,
 • výpočet množství vypouštěných odpadních vod.
 1. Situace

 • zákres vedení přípojky,
 • popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon,
 • popis řadu, na který se přípojka bude napojovat,
 • zákres revizní šachty (pokud je napojení do šachty).
 1. Kopie katastrální mapy

 2. Výpis z katastru nemovitostí (Informace o parcele)

 3. Podélný profil

   • popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon,
   • vyznačit křížení s ostatními podzemními sítěmi.
 1. Výkres revizní šachty (pokud je)

 1. Souhlas majitele stokové sítě s napojením kanalizační přípojky (do žádosti o přípojku)

 • ve specifických případech - dle pokynů pracovníků MOVO, a.s.
 1. Žádost o vyjádření

Upozorňujeme, že jedno paré dokumentace obsahující všechny výše uvedené přílohy si ponecháme k archivaci.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace ke kanalizační přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.