Úvod Služby Napojení na vodovodní síť Rozsah proj. dokumentace nové vodovodní přípojky

Minimální rozsah projektové dokumentace nové vodovodní přípojky

Minimální rozsah projektové dokumentace nové vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka

jako vodovodní přípojka je brán úsek od napojení na hlavní vodovodní řad po vodoměr. Tato vzdálenost nesmí být větší než 15m.V případě, že je tato vzdálenost větší, je nutno vybudovat vodoměrnou šachtu. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody. ( viz ČSN 755411-Vodovodní přípojky, z.č. 274/2001 Sb. v platném znění )

 1. Technická zpráva

 • údaje o investorovi akce
 • popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr
 • popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat
 • popis vlastního napojení na hlavní vodovodní řad
 • požadované množství vody, Qmax
 • tlakové poměry
 1. Situace

 • zákres vedení vodovodní přípojky
 • popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr
 • popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat
 • vyznačit umístění vodoměru
 1. Kopie katastrální mapy

 2. Výpis z katastru nemovitostí (Informace o parcele)

 3. Kladečský plán

   • popis tvarovek a armatur včetně vodoměrné sestavy
 1. Výkres vodoměrné šachty s vodoměrnou sestavou

 • v případě umístění vodoměru do šachty
 1. Souhlas majitele vodovodní sítě s napojením vod. přípojky (do žádosti o přípojku)

 • ve specifických případech - dle pokynů pracovníků MOVO, a.s.
 1. Žádost o vyjádření

Upozorňujeme, že jedno paré dokumentace obsahující všechny výše uvedené přílohy si ponecháme k archivaci.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace k vodovodní přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.