Úvod Zákazníci Měření spotřeby vody Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů

Vodoměr, instalovaný ve Vaší nemovitosti, buď přímo ve stavbě nebo na pozemku ve vodoměrné šachtě, je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. 
Velmi důležité je také zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik vody. K vážnému poškození může dojít také vlivem extrémních teplot jak mrazivých, tak i vysokých, proto je důležité nepodcenit vhodnou ochranu vodoměru. 
Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel (vlastník připojené nemovitosti).

Odečty vodoměrů provádí MOVO v pravidelných intervalech. Počet dnů (délka možných odečtů) je přibližná, pohybuje se zhruba v toleranci 2 týdnů. Z důvodů technických i ekonomických nelze dny pro provádění odečtů vodoměrů pevně stanovit. Pravidelnost je zde věci přiměřená a není v rozporu se zákonnými normami.

Zaměstnanci MOVO (odečítači), kteří odečítají vodoměry mají povinnost se na vyzvání zákazníka prokázat služebním průkazem, svůj příchod oznámí předem letáčkem. Zákazník si může ověřit totožnost odečítače na zákaznické lince 840 668 668 nebo 601 276 276 Pokud Vás odečítač nezastihne, reagujte prosím, na jeho písemný vzkaz, který na místě zanechá.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli (tedy jeho odečítači) přístup k vodoměru.

Nahlášení stavu vodoměru

Odběratelé mají také možnost provést samoodečet fakturačního vodoměru a nahlásit jej spolu s přesnou adresou, a to do 15. ledna nového roku na zákaznické linky 840 668 668 a 601 276 276 nebo zaslat e-mailem na: zc@smv.cz.

POZOR: Tento samoodečet vodoměru se týká pouze fakturačních vodoměrů (např. rodinných domků, které od společnosti Vodárna Zlín a.s. dostávají fakturu a netýká se například bytů v panelových domech, které mají pouze podružný vodoměr a dostávají vyúčtování od bytového družstva).

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.