Úvod Zákazníci Odběratelská smlouva Dodatky a změny

Dodatky a změny

Dodatky ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Při ukončení platnosti smlouvy zanikají i všechny dodatky, při ukončení platnosti dodatku platí původní smlouva v posledním znění bez doplnění a změn z dodatku.

Příklady typů dodatků: 

  • dodatek o snížení stočného o vodu dodanou z vodovodu a neodvedenou do kanalizace (odpočet zálivky, nebo technologické spotřeby) - podkladem pro jeho vyhotovení je odběratelem vyplněná a podepsaná Žádost o osazení vodoměru - zálivka,
  • dodatek o měření vypouštěných odpadních vod měřidlem,
  • dodatek o měření vody z jiného zdroje, vypouštěné do kanalizace (studně, meliorační voda) - podkladem pro jeho vyhotovení je odběratelem vyplněná a podepsaná Žádost o osazení vodoměru - studna,
  • dodatek o vypouštění odpadních vod se zvýšeným znečištěním.

Změny ve smlouvě

Některé úkony a požadavky, které nemění podstatným způsobem obsah smlouvy je možné provádět i přes telefon (Kontaktní centrum), e-mailem nebo zasláním vyplněného a podepsaného formuláře Návratka - fyzické osoby resp. Návratka - právnické osoby

  • požadavek na změnu způsobu zasílání faktur, nebo na změnu emailu pro zasílání faktur elektronicky,
  • požadavek na zaslání kopie faktury (rozpisu záloh),
  • změna výše zálohy, četnosti záloh, nebo způsobu zálohování,
  • změna/oprava chyby (překlep, doplnění) v adrese,
  • změna, přidání kontaktních údajů - telefon, mobil, email.

Změny smlouvy lze také provádět formou akceptace požadavku odběratele: 

požadavek lze podat prostřednictvím zákaznického účtu. (Po přihlášení uživatelským jménem a heslem je odběratel jednoznačně identifikován a tímto způsobem podané požadavky jsou dostatečným způsobem autorizované).

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.