Úvod Zákazníci Odběratelská smlouva Dodatky a změny

Dodatky a změny

Dodatky

ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Při ukončení platnosti smlouvy zanikají i všechny dodatky, při ukončení platnosti dodatku platí původní smlouva, v posledním znění bez doplnění a změn z dodatku.

Příklady typů dodatků: 

 • Dodatek o snížení stočného o vodu dodanou z vodovodu a neodvedenou do kanalizace (odpočet zálivky, nebo technologické spotřeby) – podkladem pro jeho vyhotovení je odběratelem vyplněná a podepsaná Žádost o osazení vodoměru – zálivka
 • Dodatek o měření vypouštěných odpadních vod měřidlem
 • Dodatek o měření vody z jiného zdroje, vypouštěné do kanalizace (studně, meliorační voda) - podkladem pro jeho vyhotovení je odběratelem vyplněná a podepsaná Žádost o osazení vodoměru - studna
 • Dodatek o vypouštění odpadních vod se zvýšeným znečištěním.

 

Změny ve smlouvě

Některé úkony, a požadavky, které nemění podstatným způsobem obsah smlouvy, je možné provádět i přes telefon (Kontaktní centrum), e-mailem nebo zasláním vyplněného a podepsaného formuláře Návratka – fyzické osoby resp. Návratka – právnické osoby

 • Požadavek na změnu způsobu zasílání faktur, nebo na změnu emailu pro zasílání faktur elektronicky
 • Požadavek na zaslání kopie faktury (rozpisu záloh)
 • Změna výše zálohy, četnosti záloh, nebo způsobu zálohování
 • Změna/oprava chyby (překlep, doplnění) v adrese
 • Změna, přidání kontaktních údajů – telefon, mobil, email

 

Změny smlouvy lze také provádět formou akceptace požadavku odběratele: 

 • Požadavek odběratele musí mít písemnou formu a být podepsán příslušnou osobou – v případě nahlášení změny odběratele lze využít speciální formulář změna odběratele obyvatelstvo a změna odběratele právnické osoby.
 • Požadavek lze podat prostřednictvím zákaznického internetu. (Po přihlášení uživatelským jménem a heslem je odběratel jednoznačně identifikován a tímto způsobem podané požadavky jsou dostatečným způsobem autorizované)

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.