Úvod Zákazníci Fakturace Mimořádná fakturace

Mimořádná fakturace

Mimořádná faktura bude vystavena na základě písemné žádosti za poplatek.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žádostí o vystavení mimořádného vyúčtování (zejména ke konci roku) a s ním spojených administrativních nákladů, přistoupila společnost ke zpoplatnění této služby.

Mimořádná faktura bude vystavena na základě písemné žádosti a poplatek za její vystavení činí 100,- Kč (bez DPH) za každé odběrné místo vyúčtované mimo řádné fakturační období.

V souvislosti s touto změnou si Vám dovolujeme nabídnout alternativní řešení, kterým je možnost bezplatného zaslání tzv. technického výpočtu. Tento dokument nemá náležitost daňového dokladu, ale poskytuje informace o stavu vodoměru, ze kterého je patrná spotřeba k požadovanému datu. Technický výpočet lze odeslat pouze e-mailem.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.