Úvod Zákazníci Fakturace Informace k fakturám

Informace k fakturám

Máme pro Vás připravený přehledný popis nové faktury obsahující všechny vysvětlivky ve formátu PDF.

Faktura za vodné a stočné

První strana uvádí Vaše zákaznické identifikační údaje, informace o odběrném místě a finální částce za vyúčtování vodného a stočného.

V případě, že jste plátcem záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé straně k dispozici detailní a přehledné zúčtování Vašich záloh, rozúčtování dle období a sazeb, rozpis daně a také údaje o provedených odpočtech stočného při využití vody na zalévání dle zákona 274/2001 Sb. §19.

Na stranách tři a čtyři je uveden rozpis Vašich plánovaných záloh, včetně informací o možnostech jejich úhrady, a také všechny kontaktní informace společnosti.

Ve faktuře se již nesetkáte s předvyplněnou poštovní poukázkou A, která byla z nabízených způsobů plateb nejméně využívána a současně byla pro zákazníky nejdražší variantou platby. I nadále si můžete vybrat z dalších možností bezhotovostního způsobu úhrady např. sdružené inkaso SIPO, trvalý příkaz, převod z účtu, SAZKA.

Nezapomeňte, že naše společnost nabízí všem zákazníkům možnost zasílání faktur v elektronické podobě do e-mailové schránky. Faktura v PDF formátu má veškeré náležitosti daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit standardní papírovou verzi. Můžete si zažádat o zasílání emailové faktury telefonicky na zákaznické lince 840 668 668, osobně v zákaznickém centru nebo kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu na internetu.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.