Úvod Zákazníci Fakturace Reklamace

Reklamace

Obdržíte-li fakturu za vodné a stočné a budete mít pochybnosti o její správnosti, protože fakturovaná částka je příliš vysoká nebo příliš nízká oproti Vaší běžné spotřebě, věnujte faktuře zvýšenou pozornost. Dříve než nám doklad vrátíte zpět, proveďte kontrolu faktury.

V čem by tato kontrola měla spočívat?

Pokud se Vám zdá nepřiměřeně vysoké fakturované množství v technických jednotkách, tj. m3, porovnejte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost. Pro fakturaci používáme pouze celé m3. Celé m3 jsou na vodoměru opticky odděleny různými způsoby podle konkrétního typu a velikosti vodoměru (např. desetinnou čárkou, rámečkem, nebo barvou číslic). Pokud zjistíte, že na vodoměru je vyšší stav, než je uvedeno na faktuře, znamená to, že odečet byl proveden správně. 
Přes všechny uvedené skutečnosti můžete i nadále pochybovat o fakturovaném množství a o správnosti údajů, které jsou na vodoměru. Vodoměr je měřidlo, které musí vyhovovat předpisům na přesnost měření proteklého množství. Jeho údaje se mohou odchylovat od skutečně proteklého množství v období používání měřidla nejvýše o 5 % při minimálních průtocích, a nejvýše o 2 % při středních a maximálních průtocích. Pokud jste opravdu přesvědčeni, že vodoměr měří více, než skutečně spotřebováváte, je možné podat žádost o úřední přezkoušení správnosti vodoměru.

Přezkoušení správnosti vodoměru

Přezkoušení provádějí metrologické instituty a metrologická střediska. Požádáte-li písemně o provedení úředního přezkoušení vodoměru, dostaví se k Vám náš pracovník a provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr bude odeslán k přezkoušení. Pokud budete mít zájem, můžete se úředního přezkoušení osobně zúčastnit. Pokud se nezúčastníte, zkušebna vydá protokol o zkoušce vodoměru, ze kterého bude zřejmé, jestli vodoměr požadavkům na přesnost vyhověl, nebo nevyhověl.

Pravidla vycházejí z platné legislativy (Vyhláška MZE č.428/2001 Sb.) a jsou následující:

  1. Pokud vodoměr při zkoušce vyhoví, platí veškeré náklady spojené s provedením zkoušky odběratel, který o ni požádal. Množství fakturované podle údajů vodoměru je tímto výsledkem potvrzeno.
  2. Pokud vodoměr při zkoušce nevyhoví, platí zkoušku naše společnost. Množství odebrané vody se určí podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebrané vody podle směrných čísel roční spotřeby uvedených v příloze č.12 Vyhlášky.

POZOR !!
Žádost o úřední přezkoušení správnosti je potřeba podat písemně, ale nejpozději při výměně vodoměru.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.